UdrugaKontakt

­Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Siska
Andrije Hebranga 25
Matični broj Vijeća: 1775952 OIB: 13272316160
Tel/Fax: +385 (0)44 537 117
E-mail:
tajnik.gv@bosnjaci-smz.hr

 

Predsjednik Vijeća:

Bošnjaci Sisačko-moslavačke županije

udruga_slikagore_gradskovi

Poziv na 15. sjednicu Vijeća

Poštovane vijećnice i vijećnici,

 

Temeljem članka 17. Statuta Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Siska, sazivam 15. sjednicu Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Siska koja će se održati u prostorijama Vijeća, Andrije Hebranga 25, Sisak,

 

19. veljače 2018. godine (ponedjeljak) s početkom u 18,00h.

 

Dnevni red dostavljen Vam je, sukladno Statutu, na kućne adrese.

 

U slučaju izostanka molim opravdati na tel. broj 091 5343 859 (predsjednik Vijeća).

 

Adis Keranović, dr.med., Predsjednik Vijeća

12. 02. 2018.