UdrugaKontakt

­Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Siska
Andrije Hebranga 25
Matični broj Vijeća: 1775952 OIB: 13272316160
Tel/Fax: +385 (0)44 537 117
E-mail:
tajnik.gv@bosnjaci-smz.hr

 

Predsjednik Vijeća:

Bošnjaci Sisačko-moslavačke županije

udruga_slikagore_gradskovi

RADNA TIJELA VIJEĆA

 

* Tijela Vijeća su:

 

       Predsjednik Vijeća - Adis Keranović, dr.med

       Predsjedništvo Vijeća:

 

1. Adis Keranović, dr.med.

2. Ćeho Keranović

3. Alija Avdić, dipl.krim.

4. Asmira Keranović

5. Enis Dugonjić, dipl.krim.

 

* Stalna radna tijela Vijeća su:

 

1. Komisija za program i djelatnosti

 

Alija Avdić, dipl.krim., Predsjednik

Enis Dugonjić, dipl.krim.

Sejad Sedić

 

2. Komisija za ljudska prava i ustavnopravni položaj Bošnjaka

 

Alija Avdić, dipl.krim., Predsjednik

Merima Begić

Jasmina Arapović


3. Komisija za obrazovanje, kulturu, sport i mladež

 

Mirsada Velić, Predsjednica

Izet Keranović

Merima Begić

 

4. Komisija za informiranje, izdavaštvo i dokumentaciju

 

Enis Dugonjić, dipl.krim., Predsjednik

Ismet Isaković, dipl.ing.

Ćeho Keranović

 

5. Komisija za financijska pitanja

­ 

Asmira Keranović, Predsjednica

Alija Avdić, dipl.krim.

Ćeho Keranović­

 

Ova Radna tijela Vijeća svoj mandat su završila izborom novih članova Vijeća u svibnju 2019. godine.