UdrugaKontakt

­Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Siska
Andrije Hebranga 25
Matični broj Vijeća: 1775952 OIB: 13272316160
Tel/Fax: +385 (0)44 537 117
E-mail:
tajnik.gv@bosnjaci-smz.hr

 

Predsjednik Vijeća:

Bošnjaci Sisačko-moslavačke županije

udruga_slikagore_gradskovi

Manjinski interesi u javnosti

U DARUVARU ODRŽAN EDUKATIVNI SEMINAR O PREZENTIRANJU I POSREDOVANJU MANJINSKIH INTERESA U JAVNOSTI. U Daruvaru je 11. i 12. listopada 2013. godine, održan edukativni seminar o posredovanju i prezentiranju manjinskih interesa u javnosti kao sastavnog dijela projekta „Jačanje kapaciteta institucija nacionalnih manjina za javno djelovanje-medijska podrška manjinskoj samoupravi“ u suorganizaciji Veleposlanstva Kraljevine Nizozemske u Republici Hrvatskoj i organizatora Instituta STINE iz Splita. Na seminaru je sudjelovalo četrdesetak predstavnika iz institucija češke, bošnjačke, srpske, slovačke, mađarske, romske i talijanske manjine, predstavnici medija, te predstavnici lokalne i područne samouprave. Pored navedenih u tematskim cjelinama o manjinama u Republici Hrvatskoj sudjelovali su predstavnici Savjeta za nacionalne manjine Vlade RH, pravni stručnjaci sa Pravnog fakulteta i stručnjaci Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH gosp. Aleksandar Tolnauer u svom izlaganju istaknuo je aktualnu sliku o manjinskim pitanjima u hrvatskoj javnosti i utjecaju ostvarivanja prava nacionalnih manjina pri tome ističući potrebu prilagodbe standardima E U. Mr.sc. Zdenka Čuhnil, zastupnica češke i slovačke nacionalne manjine u Hrvatskom saboru u prethodnom mandatu,ovom prigodom osvrnula se na nacionalne manjine i pravu na medije, ukazujući na zakonske mogućnosti i način njihovog poboljšanja. Dr.sc. Gordana Vilović sa Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu govoreći o ulozi medija u promoviranju manjinskih prava, istaknula je način komuniciranja s medijima i potrebu jačanja njihovog senzibiliteta za prava nacionalnih manjina. Dr.sc. Antonija Petričušić sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u tematskoj cjelini metode i putevi jačanja multietničnosti i interkulturalnosti istaknula je potrebu izgradnje duha razumijevanja, uvažavanja i tolerancije u demokratskom društvu. Predsjednik VBNM SMŽ Enis Dugonjić dipl. kriminalist, govoreći u konkretnom odnosu medija i bošnjačke populacije za područje Sisačko-moslavačke županije, između ostalih iznio je i pozitivne primjere dobre suradnje sa svim medijima, posebno se osvrćući na emisiju radio postaje Novske, „ Otvoreni studio“ koja je upravo za gostovanja aktualnih bošnjačkih predstavnika nagrađena nagradom „brončani mikrofon“, od Hrvatske udruge radija i novina, te se ovom prigodom zahvaljujemo svim medijima naše županije na suradnji i doprinosu u promicanju naše manjinske populacije. VBNM SMŽ

29. 10. 2013.