UdrugaKontakt

­Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Siska
Andrije Hebranga 25
Matični broj Vijeća: 1775952 OIB: 13272316160
Tel/Fax: +385 (0)44 537 117
E-mail:
tajnik.gv@bosnjaci-smz.hr

 

Predsjednik Vijeća:

Bošnjaci Sisačko-moslavačke županije

udruga_slikagore_gradskovi

ORGANIZACIJA VIJEĆA

Puni naziv Vijeća je: Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Siska

Skraćeni naziv Vijeća je: VBNM GS

Vijeće čini 15 vijećnika (jedna vijećnica je napustila Vijeće te sada brojimo 14 vijećnika - posebno tumačenje Ministarstva uorave).

 

* Tijela Vijeća su:

             - Predsjednik Vijeća

             - Predsjedništvo

Predsjedništvo čini 5 članova:

           - Predsjednik Vijeća

           - Zamjenik predsjednika Vijeća

           - Predsjednik Komisije za program i djelatnosti

           - Predsjednik Financijske komisije

         -Predsjednik Komisije za informiranje, izdavaštvo i dokumentaciju.

 

Predsjednik Vijeća je po funkciji i predsjednik Predsjedništva.

­

  ­

* ­Stalna radna tijela Vijeća su:­

              - Komisija za program i djelatnosti

              - Komisija za ljudska prava i ustavnopravni položaj Bošnjaka

              - Komisija za obrazovanje, kulturu, sport i mladež

              - Komisija za informiranje, izdavaštvo i dokumentaciju

              - Komisija za financijska pitanja