UdrugaKontakt

­Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Siska
Andrije Hebranga 25
Matični broj Vijeća: 1775952 OIB: 13272316160
Tel/Fax: +385 (0)44 537 117
E-mail:
tajnik.gv@bosnjaci-smz.hr

 

Predsjednik Vijeća:

Bošnjaci Sisačko-moslavačke županije

udruga_slikagore_gradskovi

IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA SISKA ZA 2016. GODINU

 

VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE

GRADA SISKA

Andrije Hebranga 25, 44010 Sisak

Tel: 044/ 537 117

Mob: 091 5343 859

E-mail: tajnik.gv@bosnjaci-smz.hr

 

IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA SISKA ZA 2016. GODINU

 

SADRŽAJ:

1. UVOD

2. MATERIJALNI UVJETI DJELOVANJA

2.1. Prostor

2.2. Financije

2.3. Oprema

3. USTROJSTVO I DJELOVANJE VIJEĆA

3.1. Sjednice Vijeća

3.2. Radna tijela

3.3. Obavljanje stručnih poslova

4. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

4.1. Osnaživanje gospodarske situacije

4.2. Obilježavanje značajnijih datuma u povijesti BiH

4.3. Istaknute programske aktivnosti

4.4. Ostale programske aktivnosti

5. SURADNJA

6. SREDSTVA JAVNOG INFORMIRANJA

7. SURADNJA SA GRADOM SISKOM

8. ZAKLJUČAK

 

1. UVOD

Izviješće o radu Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Siska (u daljnjem tekstu Vijeće) za 2016. godinu usvojeno je na 10. (desetoj) sjednici ovog saziva Vijeća koja je održana 16. veljače 2017. godine.

U samom uvodnom dijelu važno je napomenuti kako su u 2015. godini održani četvrti po redu izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina gdje je na konstituirajućoj sjednici Vijeća održanoj 09. srpnja 2015. godine za Predsjednika Vijeća izabran Adis Keranović, dok je na trećoj redovnoj sjednici Vijeća održanoj 12. listopada 2015. godine za Predsjednika Komisije za program i djelatnosti izabran Alija Avdić.

Ovaj saziv Vijeća nastavio je sa provedbom Ustavnog zakona pravima nacionalnih manjina kao i što je u potpunosti provodio program rada Vijeća za 2016. godinu. Sustavno smo radili na unapređenju, zaštiti i očuvanju identiteta Bošnjaka u Gradu Sisku, a sve prema propisima iz Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Naši ciljevi bili su zaštita prava i promicanje interesa pripadnika bošnjačke nacionalne manjine. Surađivali smo s državnim tijelima Republike Hrvatske, tijelima Sisačko - moslavačke županije i Grada Siska, institucijama Republike BiH i Veleposlanstvima u Republici Hrvatskoj koja djeluju u interesu Bošnjaka te drugim vijećima nacionalnih manjina kao i nevladinim udrugama.

Ovakvim pristupom i radom Vijeće smo usmjerili i približili propisima Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Kroz ovo izviješće prikazati ćemo gotovo sve programske aktivnosti Vijeća provedene u 2016. godini. Ono je pokazatelj ostvarenih programskih, radnih i drugih dugoročno i kratkoročno zacrtanih ciljeva kao i financijskih mogućnosti u kojima je Vijeće djelovalo.

 

2. MATERIJALNI UVJETI DJELOVANJA

 

2.1. Prostor

Vijeće ima stalno sjedište na adresi Andrije Hebranga 25, 44 000 Sisak čiji je vlasnik Grad Sisak. Prostor se sastoji od dijela u kojem se održavaju sjednice Vijeća, te pojedine programske aktivnosti, a koji povremeno mogu koristiti i druge bošnjačke asocijacije za svoje programe. Pored navedenog prostora nalazi se sanitarni čvor sa kuhinjom, te dodatna prostorija, a u zasebnom dijelu nalazi se uredski prostor Predsjednika Vijeća.

S obzirom kako je primijećeno da je prostorije potrebno renovirati, aktivno smo radili na pripremama za uređenje istih što se planira realizirati u 2017. godini.

Na zgradi sjedišta postoji natpisna ploča s nazivom Vijeća koja je u 2016. godini izmijenjena i usuglašena sa uputama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

 

2.2. Financije

Pored gradskog proračuna Vijeće pojedine programe financira donacijama vijećnika i sudionika pojedinih programskih aktivnosti.

Sukladno uputama Ministarstva financija RH i Grada Siska u skladu s odredbama Zakona o proračunu, proračunskih i izvanproračunskih korisnika uskladili smo financijsko poslovanje Vijeća.

 

2.3. Oprema

Vijeće raspolaže računalom sa svom popratnom opremom. S obzirom na povremene teškoće sa radom računala i informatičke opreme u 2016. godini izvršen je servis računala od strane tehničke službe Grada Siska. Vijeće također posjeduje printer sa skenerom i kopirnim strojem te digitalni fotoaparat i diktafon.

 

3. USTROJSTVO I DJELOVANJE VIJEĆA

 

3.1. Sjednice Vijeća

U 2016. godini održano je pet redovnih sjednica.Vijeća Za svaku sjednicu pripreman je poseban dnevni red koji je svim vijećnicima, sukladno statutu, poslan tjedan dana ranije kako bi isti na vrijeme dobili materijale te se pripremili za sjednice.

Gledano u postotku odaziv vijećnika na redovne sjednice je nešto više od 70%.

Ovdje želimo izdvojiti kako Vijeće broji 14 vijećnika (a ne zakonski propisanih 15) s obzirom na ostavku jedne vijećnice, a čije smo službeno tumačenje i odgovor dobili od Ministarstva uprave RH. O ovome postoji zaseban zapis i dokumentacija koja je već ranije dostavljena Gradu Sisku.

Na sjednicama ne sudjeluju osobe koje nisu članovi Vijeća, osim iznimno na samom početku te na konstituiranju kada je za to bilo potrebe. Redovno su održavane i sjednice Predsjedništva Vijeća.

Svi vijećnici primaju naknadu u iznosu od 1.200,00kn godišnje.

Za svaku sjednicu sve potrebite materijale i pripreme obavljaju predsjednik i tajnica Vijeća.

Izdvajamo neke od najvažnijih odluka donesenih u 2016. godini:

- obilježavanje genocida u Srebrenici (Potočari) 2016. godine

- obilježavanje Dana državnosti Republike BiH

- obilježavanje Dana neovisnosti Republike BiH

- pokretanje slijedećeg stupnja tečaja turskog i njemačkog jezika u suradnji sa Veleposlanstvom Republike Turske u RH te Edukativnim centrom „Sjajna zvijezda“ iz Zagreba

- održavanje tribine „Nacionale manjine u RH – gdje smo danas?“

 

3.2. Radna tijela

Vijeće je u 2016. godini nastavilo dosadašnju dobru praksu te zadržalo sva radna tijela kako slijede:

- Komisija za program i djelatnosti

- Komisija za financijska pitanja

- Komisija za ljudska prava i ustavnopravni položaj Bošnjaka

- Komisija za informiranje, izdavaštvo i dokumentaciju

- Komisija za kulturu, odgoj, obrazovanje i mladež

Aktivnosti radnih tijela prilagođene su potrebama Vijeća te položaju Bošnjaka u Grada Siska. Valja naglasiti kako bi bez dobro prilagođenih i napisanih programskih aktivnosti i financijskog plana djelovanje Vijeća bilo neizvedivo. Stoga to dugujemo Komisiji za program i djelatnosti i Komisiji za financijska pitanja. Veliki je značaj Komisije za ljudska prava i ustavnopravni položaj Bošnjaka bio je u pripremi Poslovnika Vijeća kao i u njegovim izmjenama i dopunama.

 

3.3.Obavljanje stručnih poslova

Većinu programskih aktivnosti i stručnih poslova u 2016. godini obavljali su Predsjednik Vijeća ili članovi Predsjedništva Vijeća.

Većina poslova temeljila se na programskim aktivnostima, radnim sastancima i partnerskoj suradnji. Prvenstveno su to pisanje programa i financijskog plana, njihova realizacija, radni sastanci od iznimnog značaja za Vijeće i bošnjačku populaciju, aktivnosti u medijima, pisanje projekata i njihova provedba.

Ovdje izdvajamo niz radnih sastanaka poput onih u Gradu Sisku i SMŽ, Povjerenstvu za nacionalne manjine Grada Siska, Veleposlanstvima, drugim vijećima bošnjačke nacionalne manjine, drugim vijećima nacionalnih manjina…)

Tajnica Vijeća je po struci ekonomski tehničar te obavlja sve stručne poslove određene statutom Vijeća.

 

4. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

Vijeće je na svojoj posljednjoj sjednici zaključilo te sa sigurnošću možemo reći kako je 2016. godina bila izuzetno uspješna. To pokazuju analize rada svih komisija, te je isti zaključak donesen i na posljednjoj sjednici Vijeća u 2016. godini. Svi programski ciljevi kao i točke programa rada su uspješno provedene.

 

4.1. Osnaživanje gospodarske situacije

Izuzetno dobra suradnja Vijeća sa Veleposlanstvom Republike Turske i Edukativnim centrom „Sjajna zvijezda“ iz Zagreba rezultirala je zajedničkim posjetom Gradonačelnici Grada Siska Kristini Ikić Baniček još 2013. godine. Nakon toga sastanka Vijeće je nastavilo održavati kontinuirano dobru suradnju sa navedenim institucijama sa konačnim ciljem mogućeg ostvarivanja većih kapitalnih projekata. Vijeće je nastavilo sa kontinuiranim sastancima i dogovorima, a sve sa ciljem mogućih investicija i otvaranja radnih mjesta kako bi unaprijedili ekonomsku situaciju Grada Siska i SMŽ.

Zaključeno je kako će se raditi na pripremi ciljanih projekata i dokumentacije kao i kontinuiranom pružanju mogućnosti dodatne edukacije i usavršavanja Bošnjaka kao i svih građana Grada Siska i SMŽ, a naročito mladih, kako bi time radili na zapošljavanju i preduvjetima za unapređenje gospodarske situacije Grada Siska.

Osim suradnje sa TUSKON-om i Veleposlanstvima Republike Turske, Indonezije i BiH kontinuirano se radi na suradnji sa općinama u BiH te mogućim investicijama i partnerstvu sa BiH.

 

4.2. Obilježavanje značajnijih datuma u povijesti BiH

 

Dan nezavisnosti BiH

U organizaciji Vijeća 01. ožujka 2016. godine svečanim prijemom u Hotelu panonija u Sisku obilježili smo Dan nezavisnosti BiH. U prigodnom programu u kojem su sudjelovale članice ženskog pjevačkog zbora „Sevde“ ispred Bošnjačke nacionalne zajednice Grada Siska i SMŽ prisutnima su se obratili Predsjednik Vijeća, predstavnici Grada Siska i SMŽ, glavnim imam sisački. Posebno smo ponosni na gostovanje drugog savjetnika i privremenog otpravnika poslova Veleposlanstva Islamske Republike Iran u RH te gostovanje mnogobrojnih partnera, suradnika i prijatelja Vijeća.

Više o samoj svečanosti na dolje navedenim linkovima:

https://www.youtube.com/watch?v=N9FLq15F8Vo

http://quirinusportal.com/?p=22278

http://www.smz.hr/site/najob/arhiva-objava-i-vijesti/3723-obiljeavanje-dana-neovisnosti-bosne-i-hercegovine

http://www.medzlis-sisak.net/wordpress/obiljezen-dan-nezavisnosti-bih-u-sisku/

 

Dan državnosti BiH

Bošnjaci Grada Siska i Sisačko – moslavačke županije i ove su godine tradicionalno svečanim prijemom obilježili Dan državnosti BiH. Organizator i nositelj ovogodišnje svečanosti bilo je Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Sisačko – moslavačke županije (VBNM SMŽ) uz suorganizaciju Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Siska i Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Petrinje. Svečanom prijemu su nazočili svi suradnici, partneri i prijatelji, a posebno nam je drago što su i ovogodišnjoj svečanosti nazočili predstavnici svih bošnjačkih asocijacija kao i predstavnici lokalne uprave i samouprave.

U odnosu na dosadašnju praksu u sklopu ovogodišnje proslave održana je i tribina pod nazivom „Bosna i Hercegovina – Dan državnosti u zemlji dobrih naroda i zavađenih politika“ kojoj je gost predavač bio književnik Ibrahim Kajan.

Osim navedenog gosta prisutnima su se obratili Predsjednik VBNM SMŽ, predstavnici Grada Siska i SMŽ, glavnim imam sisački.

Više o samoj svečanosti na dolje navedenim linkovima:

http://portal53.hr/?p=5720

https://www.smz.hr/site/najob/arhiva-objava-i-vijesti/4262-dan-dravnosti-bosne-i-hercegovine

http://www.radio-banovina.hr/sisak-proslava-dana-drzavnosti-bih/

 

4.3. Istaknute programske aktivnosti

 

Dan bijelih traka

Vijeće je uz potporu svih bošnjačkih asocijacija Grada Siska i SMŽ i ove godine obilježilo „Dan bijelih traka" u sjećanje na genocid počinjen na području Prijedora i okolice 1992. godine.

Ovogodišnji program sastojao se od dva dijela; prvi dio bio je mimohod kroz grad Sisak gdje su svi okupljeni nosili bijele trake oko lijeve ruke, dok se drugi dio sastojao od projekcije filma, prikazivanja slika i tribine kojoj su gosti bili Savez logoraša BiH te Institut za nestale osobe i izbjeglice regije Krajina.

U prvom dijelu programa sudionici mimohoda, u kojem je sudjelovalo nešto više od 100 ljudi, bili su uglavnom Bošnjaci grada Siska i okolice ali veliki broj prisutnih bili su i pripadnici drugih nacionalnih manjina Grada Siska, Savez logoraša SMŽ, kao i svi suradnici, prijatelji i partneri Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Siska. Mimohodu, kao i kasnije samoj tribini pridružio se i zamjenik Gradonačelnice grada Siska, gospodin Marko Krička.
Kako je napomenuto ranije drugi dio programa obilježila je tribina te prikazivanje filmova Saveza logoraša BiH na čelu s predsjednikom Saveza Jasminom Meškovićem kao i izložba istražitelja Instituta za nestale osobe regije Krajina dr.sc. Muje Begića u „Kazalištu 21".

Veliki broj medija popratio je ovu programsku aktivnost što svjedoči niz napisa koje možete vidjeti na raznim domaćim, ali i inozemnim portalima, navodimo samo neke:

http://www.portal53.hr/vijesti/sisacko-moslavacka-zupanija/98-smz/27734-obiljezen-dan-bijelih-traka.html

http://www.avaz.ba/clanak/238863/dan-bijelih-traka-obiljezen-u-sisku-i-zagrebu?url=clanak/238863/dan-bijelih-traka-obiljezen-u-sisku-i-zagrebu

http://balkans.aljazeera.net/vijesti/dan-bijelih-traka-sjecanje-na-3176-prijedorskih-zrtava

 

„5. dani Srebrenice u Sisku“

U organizaciji Vijeća i Udruge Bošnjaka branitelja Domovinskog rata RH ogranak Grada Sisak i SMŽ (UBBDRH OGS i SMŽ) te uz potporu bošnjačkih asocijacija održan je program „5. Dani Srebrenice u Sisku“. Naime, ovogodišnje obilježavanje programa Srebrenice zajednički su obilježili Vijeće i UBBDRH OGS i SMŽ u dva dijela.

Vijeće je dana 29. lipnja 2016. godine organiziralo tribinu na kojoj je gostovao poznati bosansko-hercegovački novinar i ratni reporter h. Salih Brkić dok je UBBDRH OGS i SMŽ bila nositelj dijela programa u kojem je održan odlazak na dženaze namaz i komemoraciju u Potočare.

Na tribini, koja je bila dobro posjećena, h. Brkić je prezentirao potresna i istinita svjedočanstva koja je zabilježio svojim foto-objektivom tijekom ratnog perioda. Prikazao je niz fotografija, a zatim i projekciju 3 filma gdje posebno izdvajamo premijeru filma „Zar ovo nije genocid“. U drugom dijelu programa na komemoraciji u Potočarima 11. srpnja sudjelovala je većina članova Vijeća.

Više na dolje navedenim portalima:

www.sisak.info/5-dani-srebrenice-u-sisku/

www.quirinusportal.com/2016/06/5-dani-srebrenice-u-sisku/

www.medzlis-sisak.net/wordpress/odrzana-tribina-u-sklopu-5-dana-srebrenice-u-sisku-gost-salih-brkic/

 

Tribina „Nacionalne manjine u RH – gdje smo danas?“

Dana 02.11.2016. godine u prostorijama Središnje knjižnice za Bošnjake u Capragu u organizaciji Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Siska održana je tribina „Nacionalne manjine u RH - gdje smo danas?“ Gost tribine bio je istaknuti politolog, filozof, politički analitičar i aktivist za ljudska prava prof.dr.sc. Žarko Puhovski.

Tribina je, na inicijativu Vijeća, organizirana sa ciljem osnaživanja svih vijeća nacionalnih manjina i njihovom približavanju Ustavnom zakonu u pravima nacionalnih manjina, kao i statutu i programu rada Vijeća. Na samoj tribini osvrnuli smo se na protekle parlamentarne izbore i novu Vladu RH kao i novi saziv Sabora RH. Isto tako raspravljali smo o položaju nacionalnih manjina u EU, RH kao i lokalnoj zajednici.

Istaknuto je kako je ovo samo početak, te kako će se slične tribine nastaviti i idućih godina sa ciljem još bolje edukacije nacionalnih manjina te njihovoj kvalitetnijoj primjeni Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina RH.

Više o samoj tribini na dolje navedenim linkovima:

http://portal53.hr/?p=4251

http://quirinusportal.com/2016/11/tribina-o-nacionalnim-manjinama-sa-zarkom-puhovskim/

http://www.radio-banovina.hr/tribina-nacionalne-manjine-rh-smo-danas/

 

4.4. Ostale programske aktivnosti

Od ostalih programskih aktivnosti u kojima je Vijeće aktivno sudjelovalo, a koje ne smatramo manje važnima, izdvajamo slijedeće:

 

Projekt „Učinkovita manjinska Vijeća za više manjinskih prava“

Vijeće se aktivno uključilo u sudjelovanje u projektu „Učinkovita manjinska Vijeća za više manjinskih prava“ čiji su nositelji Srpsko narodno vijeće, udruga Projekt građanskih prava Sisak i Rehabilitacijski centar za stres i traumu. Financiran je sredstvima EU programa IPA 2012. – jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava. Cilj je sve sudionike tijekom projekta kroz predavanja, seminare i radionice naučiti kako pisati i aplicirati projekte, kako pisati financijski plan, kako djelovati na terenu te kako afirmirati ostale na aktivniji rad u vijećima. Također je cilj jačati suradnju među vijećima nacionalnih manjina te između vijeća i predstavnika lokalne vlasti. Projekt će trajati 18 mjeseci, a Vijeće se uključilo na način da je aktivno sudjelovalo na svakoj od tematskih radionica te smo davali prijedloge i mišljenja kako unaprijediti projekt te kako utjecati u procesu nediskriminacije i politike jednakih mogućnosti.

 

Projekt „Potpora vijećima nacionalnih manjina na lokalnoj razini“

Vijeće se aktivno uključilo u suradnju i sudjelovanje u projektu „Potpora vijećima nacionalnih manjina na lokalnoj razini“ koji provodi i financira Europska unija u okviru instrumenta IPA 2012, a sufinancira Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH. Projektne aktivnosti započete su 01. veljače, a trajale su kroz cijelu godinu, a povjerene su tvrtkama WYG savjetovanje d.o.o. i Teched i savjetodavne usluge d.o.o. Predsjednik Vijeća kao i pojedini vijećnici upoznati i sa općim i specifičnim ciljevima projekta, te su tijekom cijele godine aktivno sudjelovali u edukacijskim modulima te davali mišljenja i prijedloge za unaprjeđenje istih. U 2017. godini očekuje se nastavak projekta te dodatni ciklusi edukacije.

Polaganje kamena temeljca za izgradnju Islamskog centra u Sisku

Veliku pozornost zaslužuje povijesni dan polaganja kamena temeljca za izgradnju budućeg Islamskog kulturnog centra u Sisku za sve Bošnjake i Muslimane ovih područja pa i šire. U samoj organizaciji i provedbi sudjelovali su gotovo svi vijećnici na što smo posebno ponosni jer smo time pokazali zajedništvo i suglasje oko važnih i kvalitetnih projekata poput ovoga. Više o samom događaju savjetujemo pročitati na web stranicama organizatora i nositelja projekta Islamske zajednice u RH kao i Medžlisu islamske zajednice u Sisku.

 

Tečajevi stranih jezika

Još u siječnju 2013. godine u suradnji sa Veleposlanstvom Republike Turske u RH i Edukativnim centrom „Sjajna zvijezda“ pokrenuli smo tečaj turskog jezika u gradu Sisku. Potom je uz tečaj turskog jezika pokrenut i tečaj njemačkog jezika.

Tako smo i u 2016. godini kontinuirano provodili tečajeve stranih jezika sa nešto više od

80 polaznika koji na samom kraju provedenog tečaja polažu stručni ispit.

Smatramo kako ovakvim projektima omogućujemo edukaciju svim građanima Grada Siska na što smo posebno ponosni.

Kroz cijelu godinu kontinuirano smo podržavali rad drugih bošnjačkih asocijacija kao i svih asocijacija nacionalnih manjina.

Pored svega navedenog treba izdvojiti kako smo većinu značajnih aktivnosti vijeća objavili u tiskovinama i medijima poput Novog sisačkog tjednika, Bošnjačkog glasa, Journala, portala poput sisak.info, smz.hr, sisak.hr, a sve aktivnosti oglašavali smo putem web-a Vijeća.

Također smo kontinuirano gostovali na lokalnim radijskim i TV emisijama.

Sve ranije navedene programske aktivnosti Vijeće je po provedbi dostavilo Gradu Sisku zajedno sa fotografijama i financijskom konstrukcijom.

 

5. SURADNJA

Vijeće je, prvenstveno svojim programskim aktivnostima, ostvarilo jako dobru suradnju sa građanima pripadnicima bošnjačke nacionalne manjine. Čestim organiziranjem druženja kroz programske aktivnosti te podrškom drugih bošnjačkih asocijacija Vijeće je bilo u stalnom kontaktu sa građanima. Njihove molbe i pitanja najčešće su bile iz radno pravnog odnosa, socijalnog i materijalnog statusa čime smo svojim savjetima i upućivanjem pomagali građanima pripadnicima bošnjačke nacionalne manjine.

Podupirali smo rad drugih bošnjačkih asocijacija sukladno mogućnostima, te podržavali njihove programe.

U nizu održanih radnih sastanaka izdvajamo radne sastanke i telefonske sastanke s Veleposlanstvima u Republici Hrvatskoj koja djeluju u interesu Bošnjaka.

S obzirom na dobru dosadašnju suradnju predstavnici Vijeća, na poziv uvaženih Veleposlanika, sudjelovali su na svečanim prijemima i događajima.

Iznimno smo kvalitetno surađivali sa medijima na što smo također ponosni i na čemu im se i ovim putem zahvaljujemo.

 

6. SREDSTVA JAVNOG INFORMIRANJA

U cilju osiguranja javnosti rada i pravovremenog informiranja o radu Vijeća aktivno je uređivana web stranica Vijeća, dostavljali izvještaje, priloge i informacije u bošnjačke časopise, pisali tekstove za lokalne medije te gostovali na lokalnim radio i TV postajama.

Nabavljali smo knjige i stručnu literaturu, organizirali druženja i okrugle stolove bošnjačkih asocijacija s ciljem analiziranja problema i rješavanja istih.

 

7. SURADNJA SA GRADOM SISKOM

Temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina Vijeće je surađivalo sa nadležnim tijelima Grada te je time nastavilo dobru suradnju sa jedinicama lokalne uprave i samouprave uz veća očekivanja u provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina prvenstveno po pitanju zapošljavanja pripadnika bošnjačke nacionalne manjine temeljem članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Unatoč svemu izdvajamo kvalitetnu suradnju sa Gradom Siskom koju planiramo i nastaviti prvenstveno kroz ciljane radne sastanke sa predstavnicima vlasti, te sudjelovanje na sjednicama gradskog Vijeća Grada Siska kao i na sjednicama Povjerenstva za nacionalne manjine Grada Siska.

 

8. ZAKLJUČAK

Temeljem iznesenog zaključujemo:

- Vijeće je održalo dobru suradnju sa jedinicom lokalne uprave i samouprave

- Vijeće je zauzelo drugačiji smjer rada temeljen na gospodarstvu, značajnim projektima te zaštiti prava i promicanju interesa pripadnika bošnjačke nacionalne manjine

- I dalje razvijamo odličnu suradnju sa Veleposlanstvima i matičnom zemljom BiH

- Razvijana je suradnja unutar bošnjačke nacionalne zajednice, suradnja bošnjačke nacionalne manjine s ostalim nacionalnim manjinama, te suradnja bošnjačkih nacionalnih organizacija i institucija s drugim nacionalnim organizacijama i institucijama

- Financijska sredstva bila su skromna za provedbu svih programskih aktivnosti

- Provodili smo zaštitu i unapređenje nacionalnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta Bošnjaka

- Davali smo mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih stanica na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja

- Sustavno smo radili na uključivanju Bošnjaka u rad Vijeća sa ciljem veće afirmacije mladih i visoko obrazovanih, te njihove kontinuirane edukacije

Detaljnije o radu Vijeća na web stranici Vijeća:

http://www.bosnjaci-smz.hr/index.php?page=gvb&article_id=13

Predsjednik Vijeća

Adis Keranović, dr. med.

17. 02. 2017.