UdrugaKontakt

­Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Siska
Andrije Hebranga 25
Matični broj Vijeća: 1775952 OIB: 13272316160
Tel/Fax: +385 (0)44 537 117
E-mail:
tajnik.gv@bosnjaci-smz.hr

 

Predsjednik Vijeća:

Bošnjaci Sisačko-moslavačke županije

udruga_slikagore_gradskovi

Prezentacija projekta "Učinkovita manjinska vijeća za više manjinskih prava"


20160203_130906


Predsjednik Vijeća sudjelovao je na prezentaciji projekta gdje je izdvojio kako će se Vijeće bošnjačke naciolnalne manjine aktivno uključiti u provođenje projekta, te je izdvojio ulogu vijeća nacionalnih manjina (na primjeru rada i programskih aktivnoti VBNM GS).

Više o projektu na navedenom linku:

03. 02. 2016.