UdrugaKontakt

­Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Siska
Andrije Hebranga 25
Matični broj Vijeća: 1775952 OIB: 13272316160
Tel/Fax: +385 (0)44 537 117
E-mail:
tajnik.gv@bosnjaci-smz.hr

 

Predsjednik Vijeća:

Bošnjaci Sisačko-moslavačke županije

udruga_slikagore_gradskovi

PREDSJEDNIŠTVO VIJEĆA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA SISKA NA RADNIM SASTANCIMA U ZAGREBU


Posjet Veleposlanstvu Republike Turske u Republici Hrvatskoj

Predsjedništvo Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Siska nastavilo je dosadašnju dobru praksu Vijeća vezanu za kontinuiranu suradnju sa značajnim institucijama u RH važnim za unapređenje položaja bošnjačke nacionalne manjine, a nastavno na program rada Vijeća za 2016. godinu.

S obzirom na izuzetno dobru i kvalitetnu suradnju sa Veleposlanstvom Republike Turske u RH Vijeće je ponovno iniciralo radni sastanak i posjet Veleposlanstvu s ciljem održavanja dosadašnje suradnje te otvaranja novih tema značajnih za Bošnjake sa područja Grada Siska i SMŽ.

Stoga je delegacija u sastavu:

Adis Keranović, predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Siska

Ćeho Keranović, zamjenik predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Siska

Alija Avdić, član Predsjedništva i predsjednik Bošnjačke nacionalne zajednice Grada Siska i SMŽ

Enis Dugonjić, član Predsjedništva

Asmira Keranović, član Predsjedništva

09.03.2016. godine posjetila Veleposlanstvo Republike Turske u Republici Hrvatskoj. Naš domaćin bili su izvanredni i opunomoćeni Veleposlanik Nj.E.g. Ahmet Tuta i direktorica Turskog kulturnog centra Yunus Emre gđa. Mine Tuta.

U ranijem protokolu dogovorene su tri teme sastanka:

1. 1. Osvrt na dosadašnje značajne programske aktivnosti Vijeća te daljnja suradnja

2. 2. Provođenje tečaja turskog jezika u Gradu Sisku u organizaciji Vijeća i Edukativnog centra „Sjajna zvijezda“

3. 3. Trenutna planirana ulaganja investitora Republike Turske u RH i mogućnosti zapošljavanja Bošnjaka s područja Grada Siska i SMŽ

Uvaženi Veleposlanik na samom je početku izdvojio oduševljenje inicijativom Vijeća koju smatraju ključnim korakom u dosadašnjoj suradnji kao i za sve daljnje oblike suradnje. Izdvojio je kako smo prvo i jedino Vijeće s kojim Veleposlanstvo surađuje kao i pohvalu za program rada i aktivnosti koje Vijeće provodi.

Nakon sastanka koji je trajao nešto više od sat vremena doneseni su slijedeći zaključci:

- - - Veleposlanstvo Republike Turske u RH podržavati će daljnji rad Vijeća u pojedinim programskim aktivnostima

- - - Očekuje se dolazak i podrška Veleposlanika i članova Veleposlanstva na nadolazećim programskim manifestacijama Vijeća

- - - Predlaže se slijedeći radni sastanak u Gradu Sisku na kojem će se članovi Veleposlanstva i Turskog kulturnog centra pobliže upoznati sa radom Vijeća i kulturnim programima koji se provode

- - - Planira se nastavak tečaja turskog jezika

- - Veleposlanstvo Republike Turske obavijestiti će Vijeće i Zajednicu o daljnjim koracima vezanim za ulaganja (prvenstveno područje energetike i industrije) kako bi se poduzeli daljnji koraci u pomoći pri zapošljavanju Bošnjaka

Uz obostrano zadovoljstvo slijedeći susret u kojem će domaćin biti Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Siska planira se krajem ožujka ili početkom travnja u Sisku.

 

SLIKA_1_1
 

SLIKA_2_1 


Posjet Vijeću bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba


Jedna od programskih aktivnosti Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Siska je suradnja sa drugim Vijećima nacionalnih manjina RH kao i svim ostalim bošnjačkim asocijacijama na nivou RH.

Stoga je Predsjedništvo Vijeća istoga dana iniciralo i prvi radni sastanak sa Predsjedništvom Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba.

Ciljevi sastanka bili su upoznavanje članova oba Predsjedništva, upoznavanje sa programskim aktivnostima kao i daljnji oblici suradnje.

Nakon konstruktivnog razgovora zaključeno je kako će Vijeća nastaviti međusobnu suradnju i podršku u programskim aktivnostima, a prvenstveno na programima poput Srebrenice, Dana bijelih traka kao i kroz sport, kulturu i mladež. Isto tako velika podrška dana je koordinaciji vijeća nacionalnih manjina na nivou RH kao i svim programima i projektima koji jačaju položaj bošnjačke nacionalne manjine na nivou RH bez obzira koja je bošnjačka asocijacija nositelj aktivnosti.


 SLIKA_3


Vijeće u daljnjem programu rada planira nastaviti radne sastanke sa Veleposlanstvima u RH (trenutno je u dogovoru sastanak u Veleposlanstvu Republike BiH u RH ) kao i drugim Vijećima nacionalnih manjina u RH.

Adis Keranović, dr.med., predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine
Grada Siska

10. 03. 2016.