UdrugaKontakt Vijeće bošnjačke nacionalne manjine SMŽ
Braće Kavurića 10b
Matični broj Vijeća: 1768999, OIB: 46248792370
IBAN: HR0924070001188022717

Tel 044 537 120 /Fax: +385 (0)44 537 117
E-mail: vbnmsmz2@gmail.com 

 

Bošnjaci Sisačko-moslavačke županije

NASLOVNA

Arhiva članaka

U ovoj kategoriji možete pročitati članke koji pripadaju arhivskom materijalu ŽVBN.


26. 12. 2012.
>PROGRAM RADA VIJEĆA 2012. godina
PROGRAM RADA VIJEĆA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU
saznajte više...

07. 03. 2008.
>ORGANIZACIJA VIJEĆA 2008.

saznajte više...

23. 10. 2010.
>Program rada za 2007.
Temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ( ˝Narodne novine˝155/02 ) članak 27. stavak 1. članak 13 Statuta, Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Sisačko-moslavačke županije na svojoj II – sjednici održanoj dana 02. 09. 2007. god. Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Sisačko-moslavačke županije imenovalo je Komisiju za izradu Plana programa rada VBNM SMŽ u sastavu: Šaban Kadrić, Mirela Čehić i Omer Hamzagić te članovi Komisije predlažu...
saznajte više...

23. 10. 2010.
>Arhiva projekata za 2006.
Program medijskog informiranja medijsko informiranje putem radija, novina, tribina, WEB stranice ....
saznajte više...