UdrugaKontakt Vijeće bošnjačke nacionalne manjine SMŽ
Braće Kavurića 10b
Matični broj Vijeća: 1768999, OIB: 46248792370
IBAN: HR0924070001188022717

Tel 044 537 120 /Fax: +385 (0)44 537 117
E-mail: vbnmsmz2@gmail.com 

 

Bošnjaci Sisačko-moslavačke županije

NASLOVNA

Sjednice VBNMSMŽ

2. sjednica Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine SMŽ održana dana 19.10.2011. godine u prostorijama Vijeća BNM:

- Dosadašnji predsjednik Vijeća Hamzalija Hafizović u svom obraćanju  vijećnicima  zahvalio se novoizabranom predsjedniku na pozivu na 2. sjednicu Vijeća, te izrazio žaljenje što nije u novom sazivu Vijeća. Pročitao je izviješće o radu Vijeća  u razdoblju 2007. – 2011. i poželio uspješan rad novom sazivu Vijeća;

-Izbor radnih tijela(komisija) za: Program Vijeća, financije, statut i statutarna pitanja, socijalna pitanja i odgoj, obrazovanje;

-Usvajanje Prijedloga Programa rada i financijskog plana za 2012. godinu;

-Inicijativa za dodjelu nagrade Senadu Mujagiću ,najuspješnijem svjetskom policajcu - sportašu ;

-Oduka o uplati 128,00 kn sa PDV-om za Umjetnike koji slikaju nogama i ustima iz Zagreba.

 

 

3.sjednica Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine SMŽ održana dana 10.11.2011. godine u prostorijama Vijeća BNM, u ul. B.Kaurića bb, sa početkom u 18:30 sati:

 

Predsjednik Vijeća je iznio prijedlog obilježavanja i održavanja Dana državnosti BiH (25.11.2011.), te zamolio vijećnika Ismeta Isakovića da iznese detalje. Vijećnik Isaković rekao je da će 23.11.2011. u Kazalištu 21 biti prikazana projekcija dokumentarnog filma „Bosna ili smrt“ koji govori o Sarajevu i BiH u ratnim danima.

Vijećnici su zamoljeni da se odazovu ovom pozivu, da obavijeste svoje najbliže te da se pozovu sve bošnjačke asocijacije a preko svojih predsjednika kako bi projekcija bila što posjećenija. Na koncu je donesena odluka da VBNM SMŽ u zajedničkoj organizaciji s VBNM grada Siska sudjeluje u obilježavanju Dana državnosti BiH.

 

4. sjednica Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine SMŽ održana 09.02.2012 god. u prostorijama Vijeća BNM SMŽ, u ul. B. Kaurića bb, sa početkom u 18:30 sati:

 

-Predsjednik vijeća Enis Dugonjić iznio je prijedlog sporazuma o suradnji svih bošnjačkih asocijacija Grada Sisak i SMŽ. Rekao je da je Sporazum  nužan budući će 2013. godine RH prestati financirati udruge. Potpisivanje sporazuma o suradnji predviđeno je 01.03.2012. g. Po ovoj točki dnevnog reda otvorena je rasprava.

Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine SMŽ donijelo zaključak da pristupa sporazumu.

 

Predsjednik je predložio organizacijski odbor za odlazak u Srebrenicu  11.07.2012. godine i to: Adis Keranović, Asim Kulenović, Subhija Hajdarević kao nositelji, Merima Begić, Šaban Kadrić, Slada Delkić i Muharem Halilović kao članovi organizacijskog odbora.

Mencl- Pučko otvoreno učilište ponudilo je svoje usluge Vijeću.

Vijeće je prihvatilo ponudu, na jednu od svojih sjednica  pozvat će predstavnika informatičke škole kako bi ostvarili eventualnu suradnju.

 Prisutni vijećnici su upoznati sa tečajem Islama i Kur'anskog pisma kojeg temeljem svoga plana i programa vjersko-prosvjetnih  aktivnosti organizira Medžlis Islamske zajednice Sisak

 

Predsjednik VBNM Grada Siska predložio je da VBNM SMŽ financijski pomogne fond za stipendiranje djece bošnjaka koji djeluje pri BNZ Hrvatske.

Donešena je odluka o financijskoj pomoći u iznosu od 2.000,00 kn.

 

  6.sjednica Vijeća održana 29.08.2012. godine

-upoznavanje vijećnika o održanoj sjednici Predsjedništva Vijeća 05. lipnja, aktivnosti


-upoznavanje vijećnika o održanoj sjednici Predsjedništva Vijeća 03. kolovoza 2012. godine, aktivnosti

-Izvještaj o realizaciji programa „Srebrenica 2012. god.“ I i II dio (Adis Keranović)

Nositelj programa obilježavanja genocida u Srebrenici, vijećnik Adis Keranović podnio je izvještaj o realizaciji programa „Srebrenica 2012. godine“, te održanim radnim sastancima u Vladi Federacije BiH i Veleposlanstvu RH u BiH. S obzirom da je u izvještaju spomenuo ideju održavanja radnog sastanka u ambasadi Republike Turske o kojoj se raspravljalo na radnom sastanku u Vladi Federacije BiH, vijećnik Keranović odmah je iskoristio priliku te naglasio kako će se predstavnici Vijeća sastati sa predstavnicima ambasade Republike Turske u Zagrebu. Naime, 06.09. 2012. godine u turskoj ambasadi u Zagrebu dogovoren je radni sastanak sa savjetnicom Didiem Zeynep Yilbas te prvim tajnikom Fatihom Kaya sa ciljem pokretanja tečaja turskog jezika u gradu Sisku. Naravno da bi se vremenom, kako naglašava vijećnik Keranović, suradnja proširila i na druge programske aktivnosti.- Izrada Projektne temeljne dokumentacije o bošnjacima GS i SMŽ (2003.-2013.) god.

Predsjednik Vijeća i nositelj projekta na samom početku naglasio je težinu posla, ali da će se na njemu ustrajati.
 
-Prijedlog obilježavanja i održavanja Dana državnosti BiH (25.11.2012.g.) VBNM GS i VBNM SMŽ

Vijećnik Ismet Isaković za ovu manifestaciju predložio je Semira Osmanagića za 18.11.2012. godine u 14h. Termin će se pokušati pomjeriti u večernje sate, a gospodina Osmanagića smatra relevantnim jer su se unazad godinu dana pojavili novi dokazi o postojanju piramida na području BiH.
Asim Kulenović zamolio je sve vijećnike da sa obitelji dođu na ovu manifestaciju i odazovu se u što većem broju. Vijećnik Agan Velić rekao je kako smatra da će ova manifestacija biti dobro posjećena jer je tako bilo i prošli put. Tema nije atraktivna samo Bošnjacima već i šire.
Jednoglasno je donesena odluka o obilježavanju i održavanju Dana državnosti BiH.

 

 

8.redovna sjednica Vijeća bošnjačke nacionalne manjine SMŽ održane 12.02.2013. god.

 

Na sjednici je prisustvovalo 14 od 25 članova Vijeća.

 

DNEVNI RED

 

1.      Usvajanje zapisnika sa 7. redovne sjednice VBNM SMŽ od 26.11.2012.

2.      Upoznavanje vijećnika o održanoj sjednici Predsjedništva VBNM SMŽ od 21.01.2013.

3.      Usvajanje izviješća o radu VBNM SMŽ za 2012. godinu (Adis Keranović)

4.      Usvajanje financijskog izviješća VBNM SMŽ za 2012. godinu (Asmira Keranović)

5.      Podnošenje izviješća o izvršenoj inventuri (Aldina Žmirić Mulalić)

6.      Prijedlog obilježavanja i održavanja Dana nezavisnosti BiH (01.03.2013.) način i provedba)

7.      Produljenje ugovora o zakupu stranice NST-a

8.      Produljenje ugovora za tajnicu Vijeća do 30.06.2013. godine

9.      Informacija o početku tečaja turskog jezika (Adis Keranović)

10.  Razno

 

Dnevni red usvojen je jednoglasno uz dopune Predsjednika Vijeća pod točkom razno

a)      humanitarna akciju „Sirijske izbjeglice na području Turske“

b)     plaćanje računa za zakup poslovnog prostora Domu zdravlja.

 

2.      Upoznavanje vijećnika o održanoj sjednici Predsjedništva VBNM SMŽ od 21.01.2013.

 

3.      Usvajanje izviješća o radu VBNM SMŽ za 2012. godinu (Adis Keranović)
Izviješće je jednoglasno usvojeno.

4.      Usvajanje financijskog izviješća VBNM SMŽ za 2012. godinu (Asmira Keranović)

Nakon razmatranja Vijeće je  jednoglasno usvojilo financijski izvještaj Vijeća za 2012. godinu.

5.      Podnošenje izviješća o izvršenoj inventuri (Aldina Žmirić Mulalić)

 Izvješće je jednoglasno usvojeno.
 
6.      Prijedlog obilježavanja i održavanja Dana nezavisnosti BiH (01.03.2013.) način i provedba)

 

Vijećnik Kulenović predlaže da na obilježavanju Dana nezavisnosti BiH nastupi Ansambl Bosana iz Zagreba , izvođač pjesme sevdalinke Mehmed Goražda te Alisa Goražda sa recitalima. VBNM GS osiguralo je dvoranu  Kazalište 21 od 19h.

Vijećnik Keranović rekao je da je poziv upućen u Veleposlanstvo BiH te Veleposlanstvo Republike Turske čiji se predstavnici očekuju na ovoj svečanosti.

Vijećnik Isaković smatra kako je važno stupiti u kontakt i sa Veleposlanstvom Islamske Republike Iran te ih pozvati na ovu svečanost.

7.      Produljenje ugovora o zakupu stranice NST-A
8.      Produljenje ugovora za tajnicu Vijeća do 30.06.2013. godine

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o produljenju ugovora za tajnicu Vijeća do 30.06.2013. godine.

9.      Informacija o početku tečaja turskog jezika (Adis Keranović)

 

10.1.

Predsjednik Vijeća izvijestio je prisutne vijećnike da je na inicijativu Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj pokrenuta  humanitarna akcija „1 kruh 1 pokrivač“ za Sirijske izbjeglice na području Turske. Predlaže da se Vijeće uključi u humanitarnu akciju s 500,00 kn uplatom na žiro račun  Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj te da se akcija objavi na stranicama Vijeća. Odluka je jednoglasno prihvaćena.


10.3.

Vijećnik Isaković predlože da se ispred bošnjačkih udruga i asocijacija predloži kandidata gospodina Senada Mujagića, najboljeg policajca sportaša svih vremena, za godišnju nagradu grada Siska za životno djelo.

Zaključak je Vijeća da se obavi informativni razgovor sa gospodinom Mujagićem te provjeri da li  Vijeće prema pravilniku može predlagati kandidate za  nagrade za životno djelo.

 
10.4.

Predsjednik Vijeća podnio je  pismenu zamolbu  Vijeću  kojom potražuje dio financijske naknade za popravak osobnog automobila na kojem je došlo do većeg  kvara  prilikom obavljanja poslova za potrebe Vijeća.  

Vijeće je donijelo odluku o jednokratnoj pomoći Predsjedniku Vijeća u iznosu od 1.500,00 kn..

 

10.5.

Vijeće je donijelo odluku da Predsjednik, za potrebe Vijeća, može raspolagati sa sredstvima u iznosu od 1.000,00 kn bez  prethodnog znanja vijećnika a o istom naknadno izvijestiti Predsjedništvo i Vijeće.

 

1
0.6.

Predsjednik Vijeća upoznao je članove Vijeća kako  prema novom popisu stanovništva Vijeća se mogu formirati  za grad Petrinju, Topusko te Hrvatsku Kostajnicu te kako će time moći aktivno sudjelovati u institucijama lokalne vlasti.

 

10.7.

Vijećnica Aldina Žmirić Mulalić informirala je vijećnike kako se na istom web serveru nalaze oba Vijeća, KUD NUR, BNZ GS i SMŽ te UBBDRH OGS i SMŽ te je nužno svake godine produžiti domenu bošnjaci- smz. hr. Predlaže se ažuriranje stranica ostalih korisnika domene ili njihovo brisanje te plaćanje domene od ostalih korisnika budući je VBNM SMŽ  produžila domenu za 2012. godinu.

 Županijska Zaklada Viktoria isplaćuje jednokratnu pomoći  djeci do 18.  godina starosti. Vijećnica Aldina Žmirić Mulalić predlaže da jednokratnu pomoć zatraže i djeca Bošnjaka.

 

                                                                  

 

 

10.sjednica VBNMSMŽ

 
Sve predložene odluke Predsjedništva također su jednoglasno usvojene. Izvještaj o završetku tečaja turskog jezika (Adis Keranović) Voditelj tečaja turskog jezika Adis Keranović podnio je izviješće u kojem je naglasio da su nakon pet mjeseci kontinuiranog i mukotrpnog rada polaznicima prvog tečaja turskog jezika u gradu Sisku su u petak, 07.06.2013. godine u Kazalištu 21, svečano uručene diplome. Program svečane podjele diploma osmislili su polaznici tečaja zajedno sa svojim profesorom Jasminom Salihovićem te su uz nastup ženskog pjevačkog zbora „Sevde“ i izvođača i interpretatora pjesme sevdalinke Mehmeda Goražde uveličali svečanost. Program je osmišljen na hrvatskom i turskom jeziku tako da su prisutni mogli čuti i uživati u stečenom znanju polaznika tečaja. Nakon završetka programa organiziran je prigodan domjenak i druženje. Ukupni troškovi programa svečane podjele diploma iznosili su =1.324,74 kn od čega 698,00 kn na teret žiro računa VBNM SMŽ.

 

Adis Keranović naglasio je kako organizatore veseli velika zainteresiranost za nastavak tečaja.

 

Vijećnica Asmira Keranović prisutne je upoznala sa ukupnim troškovima održavanja tribine i tevhida za žrtve Srebrenice 2013. godine koji su iznosili =1.833,58 kn. na teret VBNM SMŽ Zaključak Vijeća je kako smo ove godine, kao i prošle, imali najbolji program u RH te da tim koracima trebamo nastaviti i dalje. Stoga se predlaže da se iduće godine za 3. dane Srebrenice u Sisku pokuša uspostaviti kontakt sa Munirom Subašić, Predsjednica udruženja građana – pokret „Majke enklave Srebrenica i Žepa“. Ova točka usvojena je jednoglasno sa navedenim prijedlozima i primjedbama.

Usvajanje Odluke o kupnji jedne klupe za potrebe IZ u Sisku Vijeće je potvrdilo odluku Predsjedništva o kupnji jedne klupe Medžlisu IZ u Sisku za potrebe održavanja iftara i drugih druženja.

 

Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o zajedničkoj organizaciji Džematskog iftara uoči Lejletu-l-Kadr-a Predsjednik Vijeća upoznao je prisutne vijećnike sa detaljima održanog iftara koji je u organizaciji Vijeća i UBBDRH OGS I SMŽ u Medžlisu IZ u Sisku održan 03. kolovoza 2013. godine.. Naglasio je kako je iftar protekao iznimno uspješno te kako se želi zahvaliti svima koji su sudjelovali i dali svoj doprinos. Iftaru je prosustvovalo oko 130 džematlija dok su posebni gosti bili gradonačelnica Grada Siska Kristina Ikić Baniček te zamjenik gradonačelnice Marko Krička. Posebne zahvale upućene su pekarnici Besa te je uz prijedlog za izradu zahvalnice pekarnici Besa ova Odluka jednoglasno usvojena.

 

Produljenje ugovora za tajnicu Vijeća do 31.12.2013. godine Vijeće je potvrdilo odluku o produljenju ugovora za tajnicu Vijeća do 31.12.2013. godine.

 

Usvajanje odluke o jednokratnoj financijskoj pomoći obitelji Mujkić iz Novske Predsjednik Vijeća upoznao je prisutne o dopisu obitelji Mujkić iz Novske za jednokratnom financijskom pomoći. Vijeće je potvrdilo odluku Predsjedništva te se dodijelila financijska pomoć u iznosu od 400,00 kn.

 

Razno 9.1.

 

Predsjednik Vijeća rekao je kako je bio prisutan u Zagrebu na predstavljanju Svjetskog bošnjačkog kongresa.

9.2. Predsjednik Vijeća pročitao je i obrazložio dopis UBBDRH OGS i SMŽ kojim isti potražuju sredstva za financiranje programa „Teferič“ koje će se održati 31.08.2013. godine na kupalištu Zibel. Vijeće je na prijedlog Predsjednika donijelo jednoglasnu odluku o financijskoj pomoći u iznosu od 2.000,00 kn. Sjednica je završila u 19:15h.

Zapisničar: ASMIRA KERANOVIĆ

 

Zapisnik sa 11.sjednice VBSMŽ

 

 DNEVNI RED


1. Usvajanje zapisnika sa 10. redovne sjednice VBNM SMŽ od 06.08.2013.
2. Upoznavanje vijećnika o održanoj sjednici Predsjedništva Vijeća od 05.09.2013. godine, aktivnosti, donošenje i potvrđivanje odluka
3. Prijedlog i usvajanje plana i programa rada za 2014. godinu
4. Prijedlog i usvajanje financijskog plana za 2014. godinu
5. Usvajanje Odluke o nastavku tečaja turskog jezika 2013./2014. god.
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o sudjelovanju u Novoj hidžretskoj godini 1435.
7. Prijedlog i donošenje Odluke o obilježavanju Dana državnosti BiH 25.11.2013.
8. Razmatranje prijedloga o održavanju zajedničkog sastanka svih predstavnika bošnjačkih asocijacija u vezi moguće realizacije poboljšanja socijalnog statusa većeg broja socijalno ugroženih pripadnika bošnjačke populacije
9. Informacije o održanom sastanku sa predstavnicima Lukavca i narodnim poslanikom u parlamentu BiH, te održanom savjetovanju u Daruvaru po pitanju medija i nacionalnih manjina u RH
10. Informacija o prisustvovanju obilježavanja 68. obljetnice samostalnosti R Indonezije po pozivu Veleposlanstva u R. Hrvatskoj održane u Zagrebu
11. Donošenje odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći obitelji Marasović iz H. Kostajnice
12. Razno

 

ZAPISNIK SA 12.SJEDNICE VBSMŽ održane 4.02.2014.

 DNEVNI RED


1. Usvajanje zapisnika sa 11. redovne sjednice VBNM SMŽ od 04.11.2013.
2. Upoznavanje vijećnika o održanoj sjednici Predsjedništva Vijeća od 13.12.2013. godine, aktivnosti, donošenje i potvrđivanje odluka
3. Usvajanje izvješća o radu VBNM SMŽ za 2013. godinu
4. Usvajanje financijskog izviješća za 2013. godinu
5. Izvještaj o izvršenoj inventuri
6. Izvješće o provedbi tečaja turskog jezika 2013./2014. g.
7. Prijedlog o pokretanju tečaja njemačkog jezika
8. Prijedlog i donošenje odluke o obilježavanju Dana nezavisnosti BiH, 01.03.2014.
9. Produljenje ugovora sa NST-om
10. Produljenje ugovora za tajnicu Vijeća do 30.06.2014. godine i upoznavanje o novom načinu vođenja financija, financijsko – knjigovodstvenih usluga (e-porezna)
11. Produljenje ugovora u vezi domene i vođenja web stranice Vijeća
12. Razno

Zapisnik sa 13.sjednice Vijeća SMŽ održane 14.05.2014. godine

DNEVNI RED:


1.Usvajanje zapisnika sa 12. redovne sjednice VBNM SMŽ od 04.02.2013.


2.Upoznavanje vijećnika o održanoj sjednici Predsjedništva Vijeća od 15. travnja 2013. godine, aktivnosti, donošenje i potvrđivanje odluka


3.Analiza održanog obilježavanja Dana nezavisnosti BiH 03.03. u Mjesnom odboru „Eugen Kvaternik“ u Sisku


4.Izvješće o provedbi tečaja njemačkog i turskog jezika te donošenje odluke oa.nastavku tečaja turskog jezika


b.potpisivanju Povelje o suradnji s E.C. „Sjajna zvijezda“ iz Zagreba1.Prijedlog o održavanju tribine na temu BiH u sadašnjosti (nedavni prosvjedi, demonstracije, izbori)


2.Pripreme za provedbu 3. Dana Srebrenice u Sisku za koje su predviđene gošće Majke Srebrenice tijekom lipnja 2014. godine


3.Razno

 

Predsjednik Vijeća naglasio je kako moramo nastaviti tradiciju obilježavanja genocida počinjenog u Srebrenici na dostojan način. Stoga se predlaže obilježavanje „3. Dani Srebrenice u Sisku“ za što je ove godine predviđeno gostovanje udruženja Majki Srebrenice, te promocija knjige „I ja sam dijete Srebrenice“. Udruženje Majke Srebrenice je već kontaktirano, te je predložen termin 20. lipnja. S obzirom na važnost događaja predložena je dvorana Dom kulture KKV u Sisku. Tom prigodom bi uz promociju knjige bio priređen i prigodan program poput ilahija i kasida, gostovanja zagrebačkih arabeski, prigodnih govora itd. Osim tribine organizirao bi se i tevhid u islamskom centru u Sisku, te mogući odlazak na komemoraciju i poklanjanje žrtvama Srebrenice 11. srpnja. Vijećnik Keranović pripremio je zaseban program koji je, uz prigodan dopis, upućen Sisačko – moslavačkoj županiji a zatražena su i dodatna sredstva, te pokroviteljstvo za obilježavanje ovoga važnog programa. Isti dopis upućen je i Gradu Sisku gdje su se također potraživala sredstva jer će oba Vijeća zajednički organizirati ovaj važni događaj.


Donesena je odluka o obilježavanju programa „3. Dani Srebrenice u Sisku“.


 


 

Inicijativa za obilježavanje „Dana bijelih traka“ u Sisku 28. i 31. svibnja 2014


Predsjednik Vijeća pročitao je dopis glavnog imama MIZ Sisak  kojim se pokreće inicijativa  obilježavanja „Dana bijelih traka“ odnosno genocida nad Bošnjacima i Hrvatima u prijedorskom kraju. Važnost ovoj  inicijativi pridaje se jer  je Prijedor prvi grad u BiH po broju ubojstava i nestalih osoba sa 3 173 ubijena Bošnjaka i Hrvata, a od toga 102 djece i 256 žena. Predlaže se da se zajednički po prvi put u gradu Sisku obilježi, stradanje velikog broja Bošnjaka u prijedorskom kraju mimohodom od sata do tržnice Kontroba sa bijelom trakom oko ruke  te se na taj način ukaže na razmjere tragedije počinjene u prijedorskom kraju.


Isto tako se predlaže projekcija dokumentarno igranog filma „Prijedorsko ljeto 92.“ u kino dvorani grada Siska Kazališe 21  autora i režisera Enesa Hotića  28.05.2014. godine.


Donesena je odluka o zajedničkom sudjelovanju i suradnji sa MIZ Sisak i obilježavanju „Dana bijelih traka“ u Sisku.


  

 

Vijeće je donijelo odluku o produljenju ugovora za tajnicu Vijeća do 31.12.2014. godine.

Vijećnica Asmira Keranović izdvojila je kako je u ime Vijeća sa predsjednicom komisije za socijalna pitanja Merimom Begić obišla obitelj Škorić te će posjetiti i vijećnicu  Žmirić Mulalić, te u ime Vijeća darivati  naše najmlađe sugrađane.


 Predsjednik VBNM GS Asim Kulenović predložio je da VBNM GS i VBNM SMŽ potpišu Sporazum o suradnji oko plaćanja tajnika budući Grad Sisak traži da predviđena sredstva za plaću tajnika budu namjenski utrošena. Sredstva koja Grad Sisak uplati za plaću tajnika biti će uplaćena na račun VBNM SMŽ a razlika od uplaćenih sredstava za plaću tajnika i stvarno isplaćenih sredstava biti će doznačena na žiro račun VBNM GS  za programske aktivnosti.


VSPORAZUM O SURADNJIVijećnik Keranović izvijestio je prisutne o prikupljanju ponuda za mogući odlazak i posjet Republici Turskoj. Posjetio je Edukativni centar „Sjajna zvijezda“, te niz agencija u Zagrebu i prikupio ponude. Vijeće će odabrati najisplativiju opciju koja će svakako uz posjet uključivati i radne sastanke sa predstavnicima TUSKON-a te predstavnicima Bošnjaka koji žive na tom području.


 
Vijećnik Sedić je, s obzirom na nedavni smrtni slučaj u obitelji Predsjednika Vijeća, predložio da se ubuduće obavijesti članove Vijeća te da se ode na dženaze namaz  i izrazi sućut u ime Vijeća. Također predlaže da se u najkraćem mogućem roku riješi ugovor o najmu prostorija koje koristi Vijeće.


 

Vijećnik Sedić pokrenuo je pitanje i raspravu o nedavno osnovanom Merhametu u gradu Sisku. Nakon kratke rasprave stav vijećnika je da Merhamet nije osnovan u interesu svih Bošnjaka grada Siska  i Sisačko-moslavačke županije. Ideja i projektni prijedlog pokrenut je na Vijeću a  pretpostavlja se da je isti prepisan.


Bez obzira na sve izneseno i napravljeno ako Merhamet bude radio u interesu svih Bošnjaka Vijeće će podržati njegov rad.

 

22. 06. 2014.