UdrugaKontakt Vijeće bošnjačke nacionalne manjine SMŽ
Braće Kavurića 10b
Matični broj Vijeća: 1768999, OIB: 46248792370
IBAN: HR0924070001188022717

Tel 044 537 120 /Fax: +385 (0)44 537 117
E-mail: vbnmsmz2@gmail.com 

 

Bošnjaci Sisačko-moslavačke županije

NASLOVNA

Organizacija Vijeća

ORGANIZACIJA RADNIH TIJELA VIJEĆA

 

ČLANOVI VIJEĆA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

 

1.      Adis Keranović, dr.med.,

2.      Admir Kadrić,

3.      Agan Velić, prof.,

4.      Aldina Žmirić Mulalić, mag.pead.,

5.      Alija Avdić, dipl.krim.,

6.      Almin Hafizović, dipl.ing.,

7.      Asim Kulenović,

8.      Asmira Keranović,

9.      Emina Žmirić, bacc.san.ing.,

10.    Emir Nakić,

11.    Enis Dugonjić, dipl.krim.,

12.    Hamdija Bajrić

13.    Hamzalija Hafizović

14.    Hašim Smlatić, dr.med.,

15.    Ismet Isaković, dipl.ing.,

16.    Izet Keranović

17.    Merima Begić

18.    Mirsada Velić

19.    Nijaz Hafizović

20.    Sejad Sedić

21.    Slada Delkić

22.    Suvad Selmić

23.    Šaban Kadrić

24.    Vildana Semić Isaković, mag.sanit.ing.,

25.    Zijad Fuka, prof.

 

                   

Komisija za program i djelatnosti:

1.   Zijad Fuka (Predsjednik),

2.   Nijaz Hafizović, 

3.   Adis Keranović.

 

Komisija za financijska pitanja:

1.   Šaban Kadrić (Predsjednik),

2.   Emir Nakić,

3.   Hašim Smlatić.

  

Komisija za statut i statutarna pitanja:

1.   Vildana Semić Isaković (Predsjednica),

2.   Hamzalija Hafizović,

3.   Hamdija Bajrić.

 

Komisija za socijalna pitanja:

1.   Suvad Selmić (Predsjednik),

2.   Slada Delkić 

3.   Almin Hafizović.

 

Komisija za odgoj, obrazovanje i omladinu:

1.   Agan Velić (Predsjednik),

2.   Ismet Isaković

3.   Aldina Žmirić Mulalić.

   

Članovi Predsjedništva Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Sisačko-moslavačke županije

1.   Sejad Sedić

2.   Almin Hafizović

3.   Šaban Kadrić

4.   Vildana Semić Isaković

 

 
28. 06. 2016.