UdrugaKontakt

BKUD "Nur" Sisak

Braće Kavurića bb, 44000 Sisak

M.B. 1983105

Žiro račun: HYPO ALPE -ADRIA-BANK

2500009 -1101204179

OIB: 15050780440

Tel: 00385 (0)44/564 025

Fax: 00385 (0)44 537 801

GSM: 00385 (0)95 910 50 66

E-mail: nur@bosnjaci-smz.hr

Bošnjaci Sisačko-moslavačke županije

Pristupnica

Ime
Prezime
Spol
m ž
Zanimanje (stručna sprema)
Mjesto i država rođenja
JMBG ili datum rođenja
Mjesto stanovanja
Poštanski broj
Ulica i broj
Pristupam kao
a) član folklorne sekcije - seniori
b) član folklorne sekcije - juniori
c) glazbene sekcije
d) djelatni član u tijelima Društva
e) podupirući član Društva
Suglasan sam da se ovi podaci mogu dalje prosljeđivati i koristiti, ali isključivo
u interesu BKUD "NUR" Sisak.
Nisam suglasan da se ovi podaci mogu dalje prosljeđivati i koristiti.

­