UdrugaKontakt BNZ

Bošnjačka nacionalna zajednica Grada Siska i SMŽ

Ured: S i A. Radića 30
Tel/fax: 044/523-181
Kontakt e-mail: bnz.siska.smz@gmail.com


Reg.br. Udruge: 03000970
Matični broj Udruge: 1728121

OIB: 29118442483


Žiro račun: HR972407000-1188021909


Predsjednik:
Alija Avdić, dipl.krim.

Bošnjaci Sisačko-moslavačke županije

bnzsmzvizual

ODRŽANA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA BNZ GS i SMŽ ZA 2017. GODINU


Redovna izvještajna Skupština Bošnjačke nacionalne zajednice Grada Siska i Sisačko-moslavačke županije, sazvana temeljem članaka 17. i 23. Statuta Zajednice, održana je 17.03.2018. godine s početkom u 10,00 sati u dvorani MO "Eugena Kvaternika" Sisak-Naselje.                                                                                  

Nakon inotacija himni Republike Hrvatske i BiH, predsjednik BNZ GS I S-M Ž  Alija Avdić, dipl. krim., pozdravio je prisutne i otvorio Skupštinu, utvrdivši da Skupština ima kvorum sukladno članku 30. Statuta Zajednice i  predložio Radno predsjedništvo u sastavu Adis Keranović, dr. med. predsjednik, članovi Mirsada Velić i Enis Dugonjić, dipl. krim.

Prisutni članovi Skupštine dizanjem ruke potvrdili su izbor  predloženog Radnog predsjedništva koje je preuzelo daljnje vođenje Skupštine.

Predložena su i tijela Skupštine, za zapisnučara tajnik Šemsudin Dugonjić, Verifikaciona komisija u sastavu  Đevad Hodžić, predsjednik, Merima Begić i Asim Halilović, članovi te ovjeritelji zapisnika članovi radnog predsjedništva Mirsada Velić i Enis Dugonjić, dipl. krim.

Prijedlozi su jednoglasno usvojeni.

Predloženi Poslovnik o radu Skupštine i dnevni red  Skupštine  jednoglasno je prihvaćeni i  nastavljen je daljni tijek rada Skupštine. Verifikaciona komisija je potvrdila da sukladnom članku 30. Statuta Zajednice Skupština ima kvorum i da su sve odluke usvojene natpolovičnom većinom nazočnih na  Skupštini  su pravovaljane.

Izvještaj o radu za 2017. godinu podnio je predsjednik Zajednice, Alija Avdić, dipl. krim. koji je iscrpno upoznao članove Skupštine da su svi programi Zajednice tijekom 2017. godine uspješno realizirani uz napomenu da su sve kulturne manifestacije ne samo zadržale kvalitetu već je kvaliteta programa unaprijeđena što potvrđuju pune dvorane posjetitelja. Tijekom 2017. godine, naglasio je Avdić, održane su kulturne manifestacije "16. Sisački bajramski koncert" 27.06.2017.,  "Festival bošnjačke kulture i kuhinje" 27.09.2017., "7. Amaterski festival pjesme svdalinke", 07.11.2017., dok su u kulturnom amaterizmu Ženski pjevački zbor "SEVDE" Zajednice  imale   6. (šest) uspješnih nastupa u Sisku, Petrinji, Zagrebu, Rijeci i na svim nastupima  su uspješno prezentirale Zajednicu.

Posebne pohvale su istaknute za članice Aktiv "Bošnjačka žena"  Zajednice u kojima su aktivistice, Merima Begić, Mirsada Velić, Zuhra Dugonjić, Redžija Mehmedović, Sabiha Hodžić i Đeldina Čehić uspješno pripremile preko 50 (pedest) slanih i slatkih jela tijekom kulturne manifestacije "Festivala bošnjačke kulture i kuhinje", koja su posjetitelji imali priliku konzumirati.

Na kraju Izvješća o radu  za 2017. predsjednik Zajednice Avdić, pozvao je članove Zajednice da se još aktivnije uključe u programe Zajednice tijekom 2018. godine u cilju održavanja uspješnosti programa koje je ova Zajednica i do sada provodila.

Financijsko izvješće za 2017 godinu, podnijela je blagajnica Asmira Keranović, koja je upoznala članove Skupštine Zajednice, o osiguranim financijskim sredstvima za 2017. od Savjeta  za nacionalne manjine RH, Grada Siska, Sisačko-moslavačke županije, Ureda župna Sisačko-moslavačke županije i da su fianancijska sredstva korištena isključivo za ododbrene programe.

Financijska izvješća za  2017. godine uredno dostavljani FINI,  a u siječnju 2018 godine i svima  osiguraviteljima sredstava.

Podnesena su i Izvješća Nadzornog odbora i Izvješće Časnog suda za 2017.

Po završenoj raspravi sva Izvješća za 2017. jednoglasno su usvojeni na Skupštini Zajednice.

Podneseni su i prijedlozi Programa rada za 2019. i Fianncijski plan za 2019. Zajednice o čemu je otvorena rasprava o potom jednoglasno usvojeni su Program rada i Financijski plan za 2019. godinu.

Po iscrpljenom dnevnom redu Skupštine, članovima  na konstruktivnom radu zahvalio se predsjednik radnog predsjedništva Adis Keranović, dr. med. i završio sjednicu Skupštine Zajednice za 2017. godinu  u 11,30 sati.

 

Skup__tina_1 

Skup__tina_2 

19. 03. 2018.