UdrugaKontakt BNZ

Bošnjačka nacionalna zajednica Grada Siska i SMŽ

Ured: S i A. Radića 30
Tel/fax: 044/523-181
Kontakt e-mail: bnz.siska.smz@gmail.com


Reg.br. Udruge: 03000970
Matični broj Udruge: 1728121

OIB: 29118442483


Žiro račun: HR972407000-1188021909


Predsjednik:
Alija Avdić, dipl.krim.

Bošnjaci Sisačko-moslavačke županije

bnzsmzvizual

Održane Izvještajna i Izborna Skupština Bošnjačke nacionalne zajednice Grada Siska i Sisačko - moslavačke županije

 

Alija Avdić, dipl. krim. 

novi (stari) predsjednik Bošnjačke nacionalne zajednice

Grada Siska i Sisačko-moslavačke županije

 

 

                                                                                  

Tekst i fotografije:

Šemsudin Dugonjić

 

IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA  BNZ GS I S-M Ž

 

Redovna izvještajna Skupština Bošnjačke nacionalne zajednice Grada Siska i Sisačko-moslavačke županije, sazvana  temeljem članaka 17. i 23. Statuta Zajednice,  održana je 26. 03. 2017. godine s početkom u 17,00 sati u dvorani MO "Eugen Kvaternik" Sisak-Naselje.                                                                                  

Nakon intonacija himni Republike Hrvatske i BiH, predsjednik BNZ GS I S-M Ž  Alija Avdić, dipl. krim. pozdravio je prisutne i otvorio Skupštinu, utvrdivši da Skupština ima kvorum  sukladno članku 30. Statuta Zajednice  te predložio Radno predsjedništvo u sastavu Adis Keranović, dr. med. predsjednik, članovi Mirsada Velić i Enis Dugonjić, dipl. krim. Prisutni članovi Skupštine   potvrdili su izbor  predloženog Radnog predsjedništva koje je preuzelo daljnje vođenje Skupštine.

Predloženi dnevni red Izvještajne Skupštine  jednoglasno je prihvaćen i po njemu se nastavio odvijati daljni tijek, usvajanjem Poslovnika o radu Skupštine, izvješćem o kvorumu Verifikacione komisije, koja je potvrdila sukladno članku 30. Statuta Zajednice  kvorum i da su odluke usvojene većinom nazočnih na  Skupštini pravovaljane.

Izvještaj o radu za 2016 .godinu, podnio je predsjednik Zajednice, Alija Avdić, dipl. krim. koji je iscrpno upoznao članove Skupštine da su svi  programi Zajednice tijekom 2016. godine uspješno realizirani uz napomenu da su sve kulturne manifestacije, ne samo zadržale kvalitetu već je kvaliteta programa uanprijeđena što potvrđuju pune dvorane posjetitelja. Tijekom 2016 godine, naglasio je Avdić, održane su kulturne manifestacije "Obljetnica Zajednice" 26. 04. 2016., "15. Sisački bajramski koncert" 07. 07. 2016., "Festival bošnjačke kulture i kuhinje" 20. 10. 2016., te "6. Amaterski festival pjesme svdalinke" 10. 11. 2016., dok su u kulturnom amaterizmu Ženski pjevački zbor "SEVDE" BNZ GS I S-M Ž , 12. (dvanaest) puta uspješno nastupale u Sisku, Ivanić Gradu, Petrinji, Zagrebu, Velikoj Kladuši i Cazinu (BiH) i  na svim nastupima  uspješno prezentirale Zajednicu. Posebne pohvale su istaknute za članice Aktiva "Bošnjačka žena" BNZ  GS I S-M Ž u kojima su aktivistice Mirsada Velić, Zuhra Dugonjić, Merima Begić, Redžija Mehmedović i Đeldina Čehić  uspješno pripremile preko 50 (pedest) slanih i slatkih jela tijekom kulturne manifestacije  "Festivala bošnjačke kulture i kuhinje" koja su posjetitelji imali priliku konzumirati.

Na kraju  Izvješća o radu  za 2016 g. predsjednik Zajednice Avdić, pozvao je članove  da se još aktivnije uključe u programe Zajednice tijekom 2017. godine u cilju održavanja uspješnosti programa koje je ova Zajednica i do sada provodila.

Financijsko izvješće za 2016 godinu, podnijela je blagajnica Asmira Keranović, koja je upoznala članove Skupštine Zajednice, o osiguranim financijskim sredstvima za 2016 g. od Savjeta za nacionalne manjine RH, Sisačko-moslavačke županije, Grada Siska i Grada Petrinje, da su fianancijska sredstva korištena isključivo za ododbrene programe i da su Financijska izvješća tijekom 2016 godine, uredno dostavljana FINI,  a u siječnju 2017 .godine i svima  osiguravateljima sredstava.

Podnešeni su i prijedlozi Programa rada  i Fiancijski plan za 2018 g. BNZ GS I S-M Ž, o čemu je otvorena rasprava u koju se uključilo više članova Skupštine, navodeći uspješan rad Zajednice, a potom  su usvojena Izvješća o radu i Fiancijska izvješća za 2016. te Program rada i Financijski plan za 2018. nakon čega je Izvještajna Skupština za 2016 g. završena.

 

DSC_0205

 

 

IZBORNA SKUPŠTINA BNZ GS I S-M Ž

 

­U nedjelju 02. 04. 2017. godine, s početkom u 11,00 sati u prostorijama Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Siska ul. A. Hebranga 25. u Sisku-Caprag, održana je izborna Skupština Bošnjačke nacionalne zajednice Grada Siska i Sisačko-moslavačke županije, koja je sazvana sukladno člancima 17. i 23. Statuta Bošnjačke nacionalne zajednice Grada Siska i Sisačko-moslavačke županije.

Nakon intonacija himni Republike Hrvatske i BiH, predsjednik BNZ GS I S-M Ž, Alija Avdić, dipl. krim. pozdravio je prisutne i otvorio Izbornu Skupštinu,  s obrazloženjem da je istekao redovni mandat članovima tijela Zajednice i da je potreban izbor tijela Zajednice u mandatu 2017.-2021. godine i predložio Radno predsjedništvo u sastavu Adis Keranović, dr. med. Predsjednik, i članove Mirsadu Velić i Enisa Dugonjića, dipl. krim. Prijedlog za Radno tijelo  potvrđeno je  od  svih članova Skupštine.

Predsjednik Radnog predsjedništva, Adis Keranović, dr. med. zahavalio se  u ime radnog predsjedništva na povjerenju  te predložio dnevni red  iz poziva za Skupštinu  i stavio ga na glasovanje , koji je javnim glasovanjem jednoglasno usvojen, te po njemu je nastavljen  daljni tijek Skupštine. Po usvajanju Poslovnika o radu Skupštine, izabrana su radna tijela, zapisničar Šemsudin Dugonjić, Verifikaciona komisija u sastavu Čeho Keranović, predsjednik, Asim Halilović i Merima Begić, članovi, Kandidaciona komisija u sastavu Izet Keranović, predsjednik, Esad Komić i Redžija Mehmedović, članovi te Izborna komisija u sastavu Šermsudin Dugonjić predsjednik i Đevad Hodžić i Zuhdija Velić članovi. Verifikaciona komisija je izvjestila Skupštinu da sukladno članku 30. Statuta BNZ GS I S-M Ž, Skupština ima kvorum i da su sve odluke usvojene natpolovičnom većinom nazočnih na Skupštini pravovaljane. Potom je Skupština na prijedlog predsjedavajućeg dala razrješnicu članovima tijela Zajednice u mandatu 2013.-2017.godine , a  po usaglašavanju Knadidacione komisije, predsjednik Izet Keranović predložio je kandidate za tijela Zajednice i to: za predsjednika Aliju Avdića, dipl.krim. za članove Izvršnog odbora Šemsudina Dugonjića, Asmiru Keranović, Mirsadu Velić, Enisa Dugonjića, dipl. krim. Adisa Keranovića, dr. med. i Merimu Begić, za članove Nadzornoog odbora, Adnana Dugonjića, Safeta Omerčehajića i Asima Halilovića, za Časni sud Đevada Hodžića, Đevada Mimića i Esada Komića te za likvidatora Zajednice predsjednika Zajednice koji bude izabran. Predsjedavajući je pozvao članove Skupštine da predlože i druge kandidate za članove tijela Zajednice, pa su tako predloženi Đevad Mimić za člana Izvršnog odbora, (koji se već izjavom prihvatio da je kandidat za člana Časnog suda i ne želi biti član Izvršenog odbora) i Vahdeta Kulašić za člana Izvršnog odbora, na čemu se ista zahvalila i odbila kandidaturu. Drugih prijedloga nije bilo. Kandidat za predsjednika Zajednice, Alija Avdić, dipl. krim. podnio je prijedlog Programa BNZ GS I S-M Ž za  mandat 2017-2021 godine.

Obzirom da je kandidata za tijela Zajednice predloženo koliko se i bira, predsjedavajući je predložio javno glasovanje, Izborna komisija pozorno  je pratila  izbor za tijela BNZ GS I SM Ž i po završenim izborila izvjestila Skupštinu da su za tijela Zajednice izabrani:                   

Za predsjednika, Alija Avdić, dipl. krim. Za članove Izvršnog odbora, Šemsudin Dugonjić, Asmira Keranović, Mirsada Velić, Enis Dugonjić, dipl. krim. Adis Keranović, dr. med. i Merima Begić. Za članove Nadzornog odbora, Adnan Dugonjić, Safet Omerčehajić  i Asim Halilović. Za članove Časnog suda, Đevad Hodžić, Đevad Mimić i Esad Komić. Za likvidatora Zajednice Alija Avdić, dipl. krim. Novoizabrani predsjednik BNZ GS I S-M Ž, Alija Avdić, dipl.krim. u ime izabranih članova tijela Zajednice i u svoje ime, zahvalio se na izboru, ukazanom povjerenju uz nasglasak da se čuva kulturološki bošnjački identitet.

Po konstatiranju da je dnevni red  Skupštine iscrpljen, predsjedavajući radnog predsjedništva Adis Keranović, dr.med. zahvalio se članovima na konstruktivnom sudjelovanju  u radu Skupštine i zaključio  rad Skupštine  u 11,55 sati.

 

DSC_0225

 

DSC_0222 

 

03. 04. 2017.