UdrugaKontakt UBBDRH OGS i SMŽ

Braće Kavurić 10d, Sisak

Tel. fax + 385 44-521-263

mob.099 310 9906 predsjednik

e-mail: ubbdrhsk@net.hr


Bošnjaci Sisačko-moslavačke županije

udruga_slikagore_gradskovi

OKRUGLI STOL

Prof. dr. sc. Šemso Tanković, saborski zastupnik za albansku, bošnjačku, makedonsku, crnogorsku i slovensku nacionalnu manjinu na okruglom stolu održanom 06. ožujka 2011. godine u domu Mjesnog odbora Eugen Kvaternika Sisak, potanko je analizirao nacionalni, kulturni i religijski identitet bošnjačkog naroda u državama bivše SFR Jugoslavije nakon njezina raspada.

Dajući povijesnu dimenziju razvoju i destrukciji bošnjačkog nacionalnog bića, prof. Tanković je naveo niz plastičnih primjera iz književnosti, citirao brojne dokumente, odluke te prikazao sve relevantne statističke podatke od 1948. na ovamo.

Stanje Bošnjaka u statistici prikazao je kroz tri bitne odrednice: nacionalni, kulturni i vjerski identitet.

Nacionalni identitet definira se imenom Bošnjak kod iskazivanja nacionalne pripadnosti prigodom popisa stanovništva. Uporaba nekih drugih imena poput Musliman, Bosanac, Hrvat islamske vjeroispovijesti, Hercegovac, Krajišnik, Bošnjak-Musliman itd. je nastavak političke destrukcije bošnjačkog nacionalnog bića.

Kulturni identitet definiramo imenom materinskog jezika a to ja za Bošnjake bosanski jezik koji  u opću upotrebu ulazi u XVII I XVIII stoljeću.

Religijski identitet Bošnjaka je na prvi pogled najmanje sporan kada je u pitanju izjašnjavanje pri popisu stanovnika. Kontraverze su nastale kada se u bivšoj SFRJ religijski identitet izjednačio s nacionalnim identitetom stvarajući nepostojeću naciju – Muslimane.

Govoreći o destrukciji nacionalnog imena kao referentni okvir, prof. Tanković navodi Popisu stanovništva u Hrvatskoj 2001. godine gdje je živjelo 4.437660 stanovnika od čega 20.755 Bošnjaka i 19677 Muslimana. 

Ovo direktno utiče na ostvarivanje brojnih ljudskih i drugih prava koja nudi Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina i drugi pozitivni propisi u RH jer je u korelaciji s brojčanom pripadnošću svake nacionalne manjine pa tako i bošnjačke.  

Ovu statističku nepravdu prema nacionalnom identitetu Bošnjaka možemo popraviti na dva načina:

Prvo, za vrijeme popisa stanovništva koji je u tijeku od 01. do 28. travnja 2011. godine  trebamo bez straha, s ponosom i dostojanstvom odabrati svoje jedino povijesno utemeljeno nacionalno ime Bošnjak- Bošnjakinja, odabrati bosanski jezik kao dio svog kulturnog identiteta, a vjernici mogu kao religijsku odrednicu odabrati islam.

Na web.str. Ministarstva uprave provjerite da li ste na popisu birača i kao se vodite

Drugo, sve punoljetne osobe koje su na popisu birača evidentirane kao Muslimanke – Muslimani imaju pravo i dužnost otići u matični ured, popuniti propisani obrazac i izjasniti se kao Bošnjakinje - Bošnjaci ako se tako osjećaju. Napominjemo da  su ustavnim promjenama Bošnjaci priznati kao nacionalna manjina, a izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o pravima  nacionalnih manjina  imaju tzv. dvostruko pravo glasa. Međutim svi koji se izjasne kao Muslimani, Bosanci, Hrvati islamske vjeroispovijesti i sl. idu u kategoriju ostalih i neće moći ostvarivati prava koja nudi Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina: birati i biti biran, ostvarivati prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima i sl

Odaberite svoje jedino nacionalno ime Bošnjakinje - Bošnjaci

Poštovane Bošnjakinje i Bošnjaci, ovo je doista povijesna prilika da odaberemo svoje  jedino nacionalno ime. Ako želimo lakše njegovati i provoditi kulturni identitet, imati više  sredstva za programe, više zastupnika u jedinicama lokalne i područne samouprave kao i na državnoj razini onda moramo svi biti odlučni i odgovorni prema nacionalnom imenu.  Samo tako ćemo biti jači, složni i osigurati opstanak nacionalnog, kulturnog i vjerskog identiteta i dati svoj doprinos u demokratskom uređenju Republike Hrvatske, buduće članice uljuđene Europe.

Okrugli_stol_11_03_13_ 

08. 04. 2011.