UdrugaKontakt UBBDRH OGS i SMŽ

Braće Kavurić 10d, Sisak

Tel. fax + 385 44-521-263

mob.099 310 9906 predsjednik

e-mail: ubbdrhsk@net.hr


Bošnjaci Sisačko-moslavačke županije

udruga_slikagore_gradskovi

POPIS STANOVNIŠTVA 2011. GODINE

POPIS STANOVNIŠTVA 2011. GODINE

  

Savjetovanje, akcijski plan i priprema za Popis stanovništva 2011. godine

 

Zagreb, Islamski centar, Dvorana „Salim Šabić“, subota, 15. siječanj 2010.

 

 

Cilj:

o              popis stanovništva mora nadići sve političke predznake i osobne interese unutar bošnjačke zajednice, koordinirana akcija na svim nivoima (posebno mediji)

o              koncentrirati se na Popis stanovništva, ostaviti biračke popise i izbore raznih vrsta po strani

o              mjerljivost uspješnosti – prebaciti 50% na lokalnom nivou od Popisa stanovništva 2001. godine

o              aktivno sudjelovanje u kontroli provođenja Popisa stanovništva i valjanosti ispunjenih popisnica

o              definiranje taktike za razbijanje straha od gubitka identiteta, radnih, socijalnih i dr. prava kod Bošnjaka

 

Aktivnosti:

o        obilaziti bošnjačke obitelji od vrata do vrata – kontinuirana akcija

      do 1. IV 2011.

o        aktivna komunikacija s Državnim zavodom za statistiku u smislu uključivanja i  edukacije popisivača na nivou RH

o        regrutiranje popisivača iz bošnjačke zajednice (studenti, nezaposleni) u svim općinama i gradovima gdje žive Bošnjaci

o        osmisliti tekst letka – temelj letak BNZH i letak za Anketu (distribucija preko Islamske zajednice i svih asocijacija )

o        uključiti IZ preko zadnje hutbe u mjesecu u projekt Popisa stanovništva 2011., kontakt preko škola i mekteba s roditeljima i bošnjačkom zajednicom

o        tribine - održati barem dvije  na lokalnom nivou

o        Facebook – napraviti stranicu

o        na lokalnim radio i TV postajama permanentna prisutnost s jednom temom – Popis stanovništva 2011.

o        tematski broj u bošnjačkim medijima posvećen Popisu stanovništva 2011.

o        delegiranje promatrača - kontrolora

 

 

Mediji:

o       lokalni

o       nacionalni

o       BiH mediji

o       objaviti veliki oglas na stranici „Večernjeg lista“ i „Jutarnjeg lista“ jedan dan u cijeloj zemlji

o       tiskovna konferencija radne grupe

o       tiskovne konferencije na lokalnom nivou uz konzultacije i pripremljeni materijali radne grupe

 

 

Definirati:

o        financiranje, tko piše tekstove

 

 

Instrumenti:

o        film „Bošnjaci u Hrvatskoj“ – dvije verzije filma 40 min i 5-6min

o        spot sa poznatim Bošnjacima u RH

o        brošura o rezultatima Ankete o socijalnim i kulturnom položaju Bošnjaka/Muslimana na području Grada Zagreba

 

Radna grupa, komunikacija:

o        Vijeće BNMGZ: Ekrem Bečirović, Sena Kulenović, Irhad Meheljić

o        Dubrovačko-neretvanska: Ademir Panjeta

o        Splitsko- dalmatinska županija: Ibrahim Duraković

o        Sisačko-moslavačka županija: Alija Avdić

o        Brodsko-posavska županija: dr. Ferid Latić

o        Vukovarsko - srijemska županija: Idriz ef. Bešić

o        Zadarska županija: Džemail Spahić

o        Istarska županija: prof. dr. Jusuf Šehanović

o        Grad Zagreb: prof. dr. Sead Berberović

o        Zagrebačka županija: Sanela Kantarević

o        Karlovačka županija: Mujo Dizdarević

o        Primorsko-goranska županija: Ibrahim Ružnić, Amina Alijagić

o        Varaždinska županija: Salko Ikanović

o        Osječko-baranjska županija: Đemal Bratić

 

 

E-mailovi radne grupe:

o        Vijeće BNM Grada Zagreba:

      Ekrem Bećirović, ekrem.becirovic@zg.t-com.hr Sena Kulenović,

     sena_cool@yahoo.com ; Irhad Meheljić, irhad.meheljic@grawe.hr

o        Dubrovačko-neretvanska: Ademir Panjeta, padmir@net.hr,

o        Splitsko- dalmatinska županija: Ibrahim Duraković,

mensurdurakovic@hotmail.com

o        Sisačko-moslavačka županija: Alija Avdić, bnzh.smz@sk.t-com.hr,

o        Brodsko-posavska županija:  Ferid Latić, feridlatic@yahoo.com,

o        Vukovarsko - srijemska županija: Idriz ef. Bešić, idriz.besic@vk.htnet.hr,

o        Zadarska županija: Džemail Spahić, dspahic9@gmail.com,

o        Istarska županija: prof. dr. Jusuf Šehanović, jusuf.sehanovic@veleri.hr,

o        Grad Zagreb: prof. dr. Sead Berberović, bnzh@zg.htnet.hr, sead.berberovic@fer.hr,

o        Zagrebačka županija: Sanela Kantarević, vbnm-zz@hotmail.com,

o        Karlovačka županija: Mujo Dizdarević, mujo.dizdarevic@hagrad-mont.hr, mujo.dizdarevic@ka.t-com.hr,

o        Primorsko-goranska županija: Ibrahim Ružnić, ibrahim.ruznic@ri.t-com.hr, 

Amina Alijagic, amina.alijagic@gmail.com

o        Varaždinska županija: Salko Ikanović, salko.ikanovic@vz.t-com.hr,

o        Osječko-baranjska županija: Đemal Bratić, djemal.bratic@gmail.com,  dsbsib@gmail.com,

07. 02. 2011.