UdrugaKontakt UBBDRH OGS i SMŽ

Braće Kavurić 10d, Sisak

Tel. fax + 385 44-521-263

mob.099 310 9906 predsjednik

e-mail: ubbdrhsk@net.hr


Bošnjaci Sisačko-moslavačke županije

udruga_slikagore_gradskovi

ODRŽANA 13. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

 Sisak, 16. listopada 2009. godine

 Gradsko_vijece

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Siska je danas održalo svoju 13. sjednicu, na kojoj je usvojen Plan i program rada Vijeća za 2010. godinu, a u skladu s tim i Plan prihoda i rashoda Vijeća prilagođen mjerama štednje na svim nivoima. Vijeće je nastojalo da mjere štednje ne ugroze planirane aktivnosti u idućoj godini.

Posebno mjesto u financiranju posvećeno je informiranju kako vijećnika tako i Bošnjaka koji žive na području našeg grada i županije. Također je iskazan pozitivan stav po pitanju izbora tajnice Samire Draganović, koja će u skladu sa Sporazumom sa Županijskim vijećem bošnjačke nacionalne manjine Sisačko-moslavačke županije obavljati poslove za oba vijeća, te za Bošnjačko kulturno-umjetničko društvo "Nur" Sisak.

16. 10. 2009.