UdrugaKontakt BNZ

Bošnjačka nacionalna zajednica Grada Siska i SMŽ

Ured: S i A. Radića 30
Tel/fax: 044/523-181
Kontakt e-mail: bnz.siska.smz@gmail.com


Reg.br. Udruge: 03000970
Matični broj Udruge: 1728121

OIB: 29118442483


Žiro račun: HR972407000-1188021909


Predsjednik:
Alija Avdić, dipl.krim.

Bošnjaci Sisačko-moslavačke županije

bnzsmzvizual

Odbori BNZ GS i SMŽ

­­Na izbornoj Skupštiti Bošnjačke nacionalne zajednice Grada Siska i SMŽ održanoj 02. travnja 2017. godine, za mandatno razdoblje 2017. - 2021. godina, izabrana su slijedeća tijela:

 

Predsjednik B­NZ GS i SMŽ:

Alija Avdić, dip.krim.

 Alija_Avdi___dipl.krim  

 

 

Izvršni Odbor BNZ GS i SMŽ:

 

     Šemsudin Dugonjić          Asmira Keranović          Mirsada Velić

   __emsudin_Dugonji__         Asmira_Keranovi__      Mirsada_Veli__

 

Enis Dugonjić, dipl.krim.    Adis Keranović, dr.med.     Merima Begić

Enis Dugonjić dipl. krim._1         Adis_Keranovi___dr.med        Merima_Begi__

 

 

Nadzorni Odbor BNZ GS i SMŽ:

 

Adnan Dugonjić               Safet Omerčehajić                   Asim Halilović

Adnan_Dugonji__         Safet_Omer__ehai__          Asim_Halilovi__

 

 

Časni sud BNZ GS i SMŽ:

 

Đevad Hodžić                          Đevad Mimić                 Esad Komić

__evad_Hod__i__      __evad_Mimi__        Esad_Komi__

 

Likvidator:
Alija Avdić, dipl.krim.

Alija_Avdi___dipl.krim