UdrugaKontakt Vijeće bošnjačke nacionalne manjine SMŽ
Braće Kavurića 10b
Matični broj Vijeća: 1768999, OIB: 46248792370
IBAN: HR0924070001188022717

Tel 044 537 120 /Fax: +385 (0)44 537 117
E-mail: vbnmsmz2@gmail.com 

 

Bošnjaci Sisačko-moslavačke županije

NASLOVNA

ORGANIZACIJA VIJEĆA 2008.

ČLANOVI ŽUPANIJSKOG VIJEĆA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE:

 

1.     Hamzalija Hafizović – Predsjednik Vijeća

2.     Šaban Kadrić – zamjenik predsjednika Vijeća

3.     Admir Kadrić

4.     Almin Hafizović

5.     Asema Kurtović

6.     Asmira Keranović

7.     Besim Eminić

8.     Dajlina Goražda

9.     Ejub Vakufac

10. Emir Aličić

11. Hamdija Bajrić

12. Hilmija Vakufac

13. Ibrahim Huzejrović

14. Izet Mujić

15. Mensud Kantarević

16. Merima Begić

17. Mirela Ćehić

18. Mirsad Keranović

19. Nijaz Hafizović

20. Omer Hamzagić

21. Sejad Sedić

22. Slada Delkić

23. Suphija Hajdarević

24. Suvad Selmić

25. Zlata Mujkić

 

STALNA RADNA TIJELA VIJEĆA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE SMŽ 

I.      Komisija za financijska pitanja:

¨     Izet Mujić – predsjednik Komisije

¨     Mirsad Keranović – član

¨     Sejad Sedić – član

 

II.      Komisija za statutarna pitanja:

¨     Besim Eminić – predsjednik Komisije

¨     Ibrahim Huzejirović – član

¨     Asema Kurtović – član

 

III.      Komisija za izradu programa rada:

¨     Šaban Kadrić – predsjednik Komisije

¨     Omer Hamzagić - član

¨     Mirela Čehić – član

 

IV.      Komisija za socijalna pitanja:

¨     Almin Hafizović – predsjednik Komisije

¨     Dajlina Goražda - član 

¨     Merima Begić – član

 

V.      Komisija za odgoj, obrazovanje i omladinu:

¨     Asmira Keranović – predsjednik Komisije

¨     Nijaz Hafizović – član

¨     Admir Kadrić – član

 

 

Predstavnik bošnjačke nacionalne manjine

za grad Petrinju

Hajrudin Kulašić

Ribnjak - 44253 Mošćenica

tel: 044/733-151 mob: 098/ 988-0875

07. 03. 2008.