UdrugaKontakt Vijeće bošnjačke nacionalne manjine SMŽ
Braće Kavurića 10b
Matični broj Vijeća: 1768999, OIB: 46248792370
IBAN: HR0924070001188022717

Tel 044 537 120 /Fax: +385 (0)44 537 117
E-mail: vbnmsmz2@gmail.com 

 

Bošnjaci Sisačko-moslavačke županije

NASLOVNA

Arhiva projekata za 2006.

 • Program medijskog informiranja
  -medijsko informiranje putem radija, novina, tribina, WEB stranice
 • Stvaranje baze podataka Bošnjaka u Sisačko – moslavačkoj županiji
  - stanje nacionalne pripadnosti Musliman – Bošnjak
  - stvaranje preduvjeta za formiranje Vijeća gdje nije bilo uvjeta kroz prve izbore,
 • Edukacija
  - podrška inicijativama na izgradnji i afirmaciji manjinskih prava
 • Afirmacija mladih
  - educiranje mladih o nacionalnoj svijesti Bošnjaka
  - upoznavanje s radom vijeća
  - uloga manjinske samouprave
  - potencijalni birači na sljedećim manjinskim izborima
 • Afirmacija žena
  - uključivanje žena bošnjakinja u društveni život
  - veće učešće žena u radu vijeća

Suradnja

U ostvarivanju aktivnosti VIJEĆE aktivno surađuje sa ostalim institucijama, organizacijama kroz otvorene komunikacije i rad na izgradnji etničkog identiteta.

 • Agencija lokalne demokracije(ALD) Sisak,
 • Centar za mirovne studije(CMS), Zagreb
 • Organizacija za europsku sigurnost i suradnju (OESS) područni ured Sisak,
 • Koordinacija Vijeća nacionalnih manjina (međunacionalna)Zagreb,

Neki od rezultata

 • održana radionica na temu « afirmacija etničkog identiteta u politici - ostvarivanje manjinskih prava» ,
 • održana tribina na temu „ O nacionalnoj svijesti Bošnjaka»,
 • pristupanje Koordinaciji županijskih vijeća na nivou Republike H.,
 • sudjelovanje na seminarima ALD,
 • tiskanje promotivnih letaka o ulozi Vijeća

Program medijskog informiranja

Program :"SUSTAVNO MEDIJSKO INFORMIRANJE PRIPADNIKA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE"

Osnovni ciljevi projekta usmjereni su na :

 • Pristup sredstvima javnog priopćavanja i obavljanja djelatnosti javnog priopćavanja i davanja informacija,
 • Jačanje komunikacijskih kapaciteta s pripadnicima nacionalne manjine i medijima,
 • Unapređivanje , održavanje ,razvoj i iskazivanje kulture i druge samobitnosti nacionalne manjine,
 • Stvaranje i emitiranje programa kojima se pripadnici nacionalne manjine na prostoru regije upoznaju s radom i zadaćom Vijeća.
 • Ime aktivnosti: Radio emisija pod nazivom – Bulbul (Slavuj)
 • Emitiranje jednom mjesečno u trajanju od sat vremena.

Stvaranje baze podataka - prijelaz Musliman - Bošnjak

Projekt je usvojen na sjednici „ vijeća bošnjačke nacionalne manjine SMŽ dana 22.rujna 2005.godine

Opis projekta: U praksi, nažalost, i dalje većina Bošnjaka mnogo češće govore da su muslimani/ Muslimani, pri tome ne misleći hoće li ih sugovornik razumjeti, da li time izražavaju svoju vjersku pripadnost ili nacionalnu ? U govoru se ne “ vidi” da li čovjek koristi veliko ili malo –m-. Govore tako političari, uleme, intelektualci. Zbog toga je važno da sebe Bošnjaci počnu imenovati svojim nacionalnim imenom. Kao nacija Bošnjaci imaju pravo na sudjelovanje u lokalnoj upravi i samoupravi, a kao muslimani oni to nemaju.


Županija/
gradovi/
općine

BOŠNJAKA (B) MUSLIMANA
(M)
(B)+(M) Za Bošnjake i Muslimane – PRAVO na Vijeće i predstavnika

4.Predviđeni početak i završetak projekta

Ožujak 2006 – do popisa stanovništva 2011

Sisačko-moslavačka županija 1137 2082 3219 Vijeće
5. Područje provedbe programa: Sisačko – moslavačka županija GRADOVI6.Ukupan iznos potreban za provedbu projekta:

temeljem . 2006 /2007 - 100000,00 kuna
SISAK 795 1401 2196 Vijeće
7.Način izvođenja projekta: suradnja s bošnjačkim asocijacijama SMŽ PETRINJA 134 286 420 Predstavnik -vijeće ?
Tko su korisnici obuhvaćeni projektom: muslimani stariji od 18 godina KUTINA 48 68 116 Predstavnik ?

Projekt stvaranja "BAZE PODATAKA BOŠNJAKA"

OPIS DOGAĐANJA/AKCIJSKI PLAN
Organizacija: bošnjačke asocijacije
Ime događanja : prikupljanje podataka
Datum događanja :ožujak 2006

I. Opis događanja:izjašnjavanje Muslimana -Bošnjak

II. Mjerljivi ciljevi događanja: promjene u biračkim spiskovima

II.a. Ciljane skupine: svi pripadnici bošnjačke nacionalne manjine
Stariji od 18 godina

III. Koordinator događanja:Mujkić

IV: Aktivnosti:

23. 10. 2010.