UdrugaKontakt UBBDRH OGS i SMŽ

Braće Kavurić 10d, Sisak

Tel. fax + 385 44-521-263

mob.099 310 9906 predsjednik

e-mail: ubbdrhsk@net.hr


Bošnjaci Sisačko-moslavačke županije

NASLOVNA

Sjednica nacionalnog savjeta za nacionalne manjine

« ODRŽANA SJEDNICA NACIONALNOG SAVAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE S PREDSJEDNIKOM RH STJEPANOM MESIĆEM U GRADU GLINI »

Sjednica je održana dana, 28.travnja 2008.god. u Hrvatskom domu u Glini na kojoj su ptisustvovali pred.RH g-din Stjepan Mesić, potpredsejdnik Vlade RH dr. Slobodan Uzelac, županica SMŽ g-đa Marina Lovrić, saborski zastupnici nacionalnih manjina, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine, predstavnici SMŽ i Karlovačke županije, gradonačelnici, načelnici, predsjednici Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina.

Pred.Mesić održao je govor u kojem ističe da primjena Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina treba pratiti zakonsku regulativu koja je iznad europskuh standarda prava nacionalnih manjina. Pripadnici nacionalnih manjina moraju imati jedan vid pozitivne diskriminacije pri zapošljavanju kako ne bi osjetili da se ovo društvo od njih distancira. Istakao je da pripadnicima nacionalnih manjina treba pružiti pomoć pri njegovanju svoje kulture i tradicije, pri obilježavanju svojih povijesnih događaja jer će to doprinijeti homogenizaciji društva i svi ćemo osjećati pripadnost takvom društvu.

Pred uzvanicima i gostima svoj govor je održao i pred. VBNM-SMŽ g-din Hamzalija Hafizović koji je u svom govoru istakao više bitnih činjenica kada je posrijedi provođenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Prva od njih, ujedno jedna od najbitnijih, je da u Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina postoji manjkavost koja se ogleda u nepostojanju odgovornosti za onoga tko krši ovaj Ustavni zakon i da njegova provođenje u praksi ovisi o volji i želji onoga tko ga treba provoditi. Također je istakao, da je Bošnjačka nacionalna manjina više nego zadovoljna u provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina na području jezičnosti, odgoja i obrazovanja, vjerskih sloboda te zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i tradicije ali je pak nezadovoljna o njenoj zastupljenosti u predstavničkim tijelima na državnoj i lokalnoj razini, na sudjelovanju pripadnika nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem Vijeća nacionalnih manjina a najviše je nezadovoljna na zastupljenost i primanju pripadnika nacionalnih manjina sa višom i visokom stručnom spremom u državne službe kao što su MUP, te upravna i pravosudna tijela. Ovom nezadovoljstvu uveliko doprinosi nesređena situacija oko nacionalne odrednice Musliman-Bošnjak, ističući da takva situacija odgovara aktuelnim vlastima u RH jer kada bi se svi Muslimani izjasnili kao Bošnjaci, mogli bi kao nacionalna manjina sa većim brojem svojih zastupnika, više odlučivati o svim važnim pitanjima kako na državnoj tako i na lokalnoj razini.

Nakon završene Sjednice, pred. Mesić se sa ostalim uzvanicima i domaćinima uputio na ručak u Lječilište "Topusko", a kod nas ostaje nada da će se poraditi na ovim neriješenim pitanjima i statusom Bošnjačke nacionalne manjine kako bi mi, Bošnjaci, kako kaže g-din Stjepan Mesić,ovo društvo osjetili kao svoje društvo s što manjim stupnjem prisutnosti bilo kojeg vida diskriminacije.

Almina Hafizović

DSC00334

 DSC00337

 DSC00327

 DSC00325

 


28. 04. 2008.