UdrugaKontakt UBBDRH OGS i SMŽ

Braće Kavurić 10d, Sisak

Tel. fax + 385 44-521-263

mob.099 310 9906 predsjednik

e-mail: ubbdrhsk@net.hr


Bošnjaci Sisačko-moslavačke županije

NASLOVNA

Sudjelovanje na RIME-u

The Rime Project :: RIME FINAL CONFERENCE
7-9 rujna 2006 godine

"Varna" Business Hotel, Bugarska

U vremenu od 7-9 rujna u Bugarskoj održana je konferencija RIME projekta. RIME projekt je uživao potporu Europske unije a otpočeo je u suradnji s fakultetom U Biminghamu, a tijekom rada uključilo se i sveučilište u Warvicku u Velikoj Britaniji. U sklopu projekta sudjelovale su zemlje s područja bivše Jugoslavije, a projekt se održavao i na području bugarske, na nekim dijelovima bivšeg Sovjetskog saveza, u Ukrajini, te u zemljama koje se nalaze oko Crnog Mora ( Gruzija i Abhazija). Fokus projekta su mladi i lokalna javnost. Na konferenciji prezentirani su projekti uz edukaciju o podizanju svijesti o multinacionalnosti. Rezultat ovog projekta je objavljena knjiga – priručnik o manjinskoj problematici ovog projekta i mogući smjerovi rješavanja problema.

07. 09. 2006.