UdrugaKontakt UBBDRH OGS i SMŽ

Braće Kavurić 10d, Sisak

Tel. fax + 385 44-521-263

mob.099 310 9906 predsjednik

e-mail: ubbdrhsk@net.hr


Bošnjaci Sisačko-moslavačke županije

NASLOVNA

DRUGA SJEDNICA NACIONALNOG SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

U HOTELU KORANA-SRAKOVČIĆ U KARLOVCU 19.SVIBNJA.2009.GOD. ODRŽANA JE DRUGA SJEDNICA O PRIPREMI IZVJEŠĆA O PROVOĐENJU USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA U ORGANIZACIJI UREDA ZA NACIONALNE MANJINE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE SA VIJEĆIMA I PREDSTAVNICIMA NACIONALNIH MANJINA KARLOVAČKE I SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Na drugoj održanoj sjednici 19.05.2009. god. u Karlovcu su bili prisutni: Predstojnica Ureda za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske mr. Milena Klajner, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske g-din Aleksandar Tolnauer, saborski zastupnici nacionalnih manjina: Zdenka Čuhnil, Ratko Gajica i Nazif Mehmedi te predsjednici Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina: 1.Bošnjačke, 2.Srpske, 3.Romske, 4.Albanske, 5.Makedonske, 6.Talijanske, 7.Češke, 8.Ukrajinske, 9.Mađarske, 10.Slovačke i 11.Slovenske.

Predstojnica Ureda za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Savjeta za nacionalne manjine su otvorili sastanak sa pozdravnim riječima i zahvalili se svima koji su odvojili svoje slobodno vrijeme da prisustvuju ovom važnom sastanku o problematici provođenja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u praksu.

Saborski zastupnik Ratko Gajica je rekao da se Vlada Republike Hrvatske stalno hvali Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina kojeg je usvojila 2002.god. ali istovremeno Vlada RH bi trebala biti i zabrinuta za sporo provođenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u praksu na terenu gdje bi se trebao provesti, jer provođenje manjinske politike je odgovornost Države Hrvatske.

Predsjednik Vij. Bošnj. Nac. Manj. grada Siska Agan Velić je kazao da je Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina dosta široka materija gdje bi se predstavnici nacionalnih manjina trebali maksimalno uključiti za njegovo provođenje u praksu, da bi rezultat bio bolji u korist nacionalnih manjina, ali isto tako mislim da možemo danas konstatirati da pozitivnih pomaka ima što govori da moramo još više raditi na implementaciji Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u praksu.

Saborska zastupnica Zdenka Čuhnil je rekla da oni manjinski problemi koji su bili u interesu Vlade RH da se riješe su i riješeni u vrlo kratkom roku dok oni problemi koji nisu u interesu Vlade RH se rješavaju sporo ili nikako.

Predsjednik Vij. Bošnj. Nac. Manj. Sisačko-Moslavačke županije Hamzalija Hafizović je istaknuo da je Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina kao zakon vrlo dobro osmišljen ali po mom dubokom uvjerenju sa jednom značajnom manom, a to je da u zakonu nigdje ne stoji koga pozvati na odgovornost za kršenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, što govori da provođenje ovog zakona u praksu ovisi od onoga ko ga treba provoditi te koliko ima volje i želje da postupa po tom zakonu.

Bošnjačka nacionalna manjina Sisačko-Moslavačke Županije pored pozitivnih rješavanja manjinske problematike ima stvari sa kojima nije zadovoljna kao što su:

a) skoro dobiveni prostor za rad i djelovanje ni danas nije u funkciji,

b) statut Sisačko-Moslavačke Županije nije usklađen po Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina,

c) na županijsku skupštinu se ne poziva predsjednik Vijeća Bošnjačke Nacionalne Manjine-SMŽ,

d) Bošnjačka nacionalna manjina nije zadovoljna sa zastupljenošću u predstavničkim tijelima na državnoj i lokalnoj razini, a najviše nismo zadovoljni sa primanjem Bošnjaka u državne službe kao što su MUP te upravna i pravosudna tijela, što govori i podatak od 03.03.2009.god. koji je dao Hrvatski sabor da u Sisačko-Moslavačkoj županiji u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne samouprave zaposlen samo jedan bošnjak,

e) mnogim Bošnjacima u rodnom listurubrika Narodnost je prazna ili je ispunjena crticama,

f) ovom nezadovoljstvu uveliko doprinosi nesređena situacija oko nacionalne odrednice Musliman-Bošnjak, jer takva nesređena situacija odgovara aktualnim vlastima u RH, jer kada bi se svi Muslimani izjasnili kao Bošnjaci, mogli bi kao nacionalna manjina imati svoju izbornu jedinicu i 3 svoja zastupnika u Hrvatskom saboru i naravno više odlučivati o svim važnim pitanjima za Bošnjake kako na državnoj tako i na lokalnoj razini.

Središnji državni ured za upravu gosp. Mikić je rekao da se prati sva manjinska problematika, a posebno o čl. 22. Ustavnog zakonao pravima nacionalnih manjina koji govori o srazmjernom zapošljavanju pripadnika nacionalnih manjina u tijelima uprave i samouprave. Također je rekao da je na snazi novi antidiskriminacijski zakon koji je objavljen 2008 godine.

Za sve informacije manjinske problematike obratiti se na adresu središnjeg državnog ureda: MAKSIMIRSKA 63; 10000 ZAGREB; Tel. 01/2357627.

Konstatirano je da treba što hitnije Statute gradova i županija uskladiti po Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina za lakše provođenje ovog zakona u praksu, i da je potrebno osnovati Koordinaciju nacionalnih manjina u RH. Sastanak je završio u popodnevnim satima u razmjenjivanju mišljenja sa pozitivnim ozračjem.

Predsjednik Vijeća Bošnjačke Nacionalne Manjine

Sisačko-Moslavačke županije

Hamzalija Hafizović

19. 05. 2009.