UdrugaKontakt BNZ

Bošnjačka nacionalna zajednica Grada Siska i SMŽ

Ured: S i A. Radića 30
Tel/fax: 044/523-181
Kontakt e-mail: bnz.siska.smz@gmail.com


Reg.br. Udruge: 03000970
Matični broj Udruge: 1728121

OIB: 29118442483


Žiro račun: HR972407000-1188021909


Predsjednik:
Alija Avdić, dipl.krim.

Bošnjaci Sisačko-moslavačke županije

bnzsmzvizual

Financijski plan 2018.

­BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA                                                                                 GRADA SISKA I SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE 

Urudžbeni broj: 08/2017.                                                                                                      Sisak, 26. 03. 2017.

 

 

FINCIJSKI PLAN

 

BNZ GS I S-M Ž za programe kulturnih manifestacija i kulturng amaterizm 2018.

 

 

 

Savjet za nacionalne  manjine RH

Programi:

Kulturne manifestacije;

1. "17. Sisački bajramski koncert" i "Koncert bošnjačke baštine____________ 30.000,00

2. "8. Amaterski festival pjesme sevdalinke"_________20.000,00

3. "Festival bošnjačke kulture  kuhinje"____________20.000,00

 

Kulturni amaterizam;

1. ŽPZ "SEVDE"__________40.000,00                                                                                                         

UKUPNO _______ 110.000,00

 

 

Sisačko-moslavačka županija

Programi:

Kulturne manifestacije;

1. " Obljetnica BNZGS I S-M Ž"____2.000,00

2. "8. Amaterski festival pjesme sevdalinke"____________________5.000,00                                                                                                           

                                                                                                                 UKUPNO ____________________7.000,00

 

 

Grad Sisak

Programi;

Kulturne manifestacije;

1. "Obljetnica BNZ GS I S-MŽ",____________________3.000,00

2. "8. Amaterski festival pjesme sevdalinke",________________5.000,00

3. "3. Smotra pjevačkih zborova",__________________7.000,00

                                                                                                                UKUPNO ________________15.000,00

 

 

Ukupna financijska sredstva po Financijskom planu za 2018 g.__________________132,00,00

 

 Financijski plan za 2018. usvojen na Skupštini BNZ GS I S-M Ž  26. 03. 2017.

 

Predsjednik:

Alija Avdić, dipl. krim.